Lärarkonferensen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Lärarkonferensen
  6. Synliggör din pedagogiska kompetens på universitetets mötesplats för dig som undervisar

Synliggör din pedagogiska kompetens på universitetets mötesplats för dig som undervisar

Du har fortfarande möjlighet att synliggöra din pedagogiska kompetens genom att dela med dig av hur du arbetar med utbildning och undervisning. Det gör du genom att lämna in ett bidrag till universitetets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap.

Stockholms universitets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap den 26 mars 2020 ger universitetslärare och pedagogiskt ansvariga möjlighet att utveckla sitt arbete och träffa kollegor från andra institutioner. Den återkommande konferensen är ett tillfälle för utbyte av erfarenheter och möjlighet att lära av kollegor från hela universitetet för att sedan använda och sprida de nya kunskaperna och metoderna i den egna undervisningen.

Nu vill vi ha ditt bidrag

Just nu samlar vi in bidrag till konferensen varför vi vill uppmuntra till olika sätt att medverka. Det kan vara allt från att skicka in abstract för att medverka i eller leda rundabordssamtal och workshoppar, ställa ut en poster eller bidra med en traditionell presentation av ett pedagogiskt utvecklings- och/eller forskningsprojekt.  

Vi bjuder därför in dig som arbetar med undervisning och undervisningsrelaterade sysslor att dela med dig av erfarenheter från utveckling av undervisning (eng. best practice). Denna gång vill vi även sätta extra fokus på de möjligheter som ett vetenskapligt förhållningssätt till den egna universitetspraktiken kan föra med sig — ett så kallat akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of teaching and learning). Konferensen välkomnar därför speciellt studier som utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen undervisning, till studenters lärande eller till utbildningens innehåll och utformning (eng. curriculum). Sådana studier bygger på systematisk undersökning och kan gärna vara — eller senare bli — föremål för kollegial granskning. Akademiskt lärarskap handlar just om att publikt dela utforskandet av sin egen, eller andras, universitetspedagogiska praktik så att resultaten kan tillämpas även av andra, praktiskt eller teoretiskt. Vi vill också pröva att lyfta ämnesdidaktiska aspekter, det vill säga på vilka konsekvenser disciplinens karaktär har för studenternas lärande och lärarens undervisning.

Ämnen om undervisning och lärande

Exempel på ämnen kan vara:

•    Studenters akademiska litteracitet
•    Tillgänggörande undervisning, digitala lösningar och nya grepp i samband med föreläsningar, seminarier, laboratorier, exkursioner och handledning
•    Pedagogiskt ledarskap
•    Kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Svenska eller engelska

Konferensspråket är svenska men det kommer att finnas ett engelskt spår att följa. Du kan därför välja om du vill skriva ditt abstract och genomföra din presentation/motsvarande på engelska istället. Det språk du använder i ditt abstract ska också användas vid genomförandet. Ange tydligt i ditt abstract om genomförandet kommer att ske på engelska.

Möjligheten att anmäla bidrag är förlängd till den 1 dec 2019.

Mer om konferensen

Anmäl bidrag till konferensen

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakta oss
Välkommen med frågor om konferensen till
Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

För att delta behöver du

  • En dator med webbkamera
  • Headset med mikrofon
  • Tillförlitlig webb-uppkoppling
  • Vi rekommenderar webbläsare Firefox för bäst funktionalitet i konferensen/konferensprogrammet

Keynote med e-lärandespecialist Alastair Creelman är inspelad som videofilm

VIKTIGA DATUM

2020

19—20 november (två halvdagar) Nytt konferensdatum

18 november Sen anmälan av deltagande öppen fram till och med denna dag!

22 oktober Publiceras färdigt program

12 oktober Besked om nya bidrag

30 september Sista dag för anmälan av nya bidrag (förlängt från 21 sep till 30 sep)

20 maj Anmälan av nya bidrag öppnar

8 maj Anmälan av deltagande öppnar

26 mars Konferensen flyttas fram p g a rådande situation

27 januari Publiceras färdigt program

 

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag