Lärarkonferensen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Utbildning
 5. Lärarkonferensen
 6. Virtuell Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

Virtuell Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

EVENEMANG

Datum: 19 november 2020 13:00 - 20 november 2020 13:00
Plats: i Zoom

Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap

Material från konferensen

Konferens2020 är avslutad. Här hittar du det material från konferensen som det går ta del av så här i efterhand.

Digitala anslagstavlor från dagarna

Här finns Powerpoint-presentationer från en del av bidragspresentatörerna, länktips och deltagarnas kommentarer och diskussioner.

Gå till konferensens digitala anslagstavla dag 1

Gå till konferensens digitala anslagstavla dag 2

 

Konferensens keynote och endnote finns inspelad som video

Keynote speaker är Alastair Creelman

"After the storm, another world – what have we learned from covid-19?"

Alastair Creelman, e-lärande specialist vid Linnéuniversitetet

Hela abstractet och filmen

 

Endnote om Akademiskt lärarskap  observationer och framtidsvisioner

Möt Sveriges enda professorer i högskolepedagogik — Klara Bolander Laksov och Max Scheja som med utgångspunkt i konferensens presentationer diskuterar akademiskt lärarskap och vad det kan vara vid Stockholms universitet. De presenterar ”KUBEN” som en framåtsyftande modell för att synliggöra och stärka det ovärderliga arbete som lärarkonferensens presentatörer och deltagare bidrar till.

Hela abstractet och filmen

 

Program

Här hittar du hela konferensens program. Under konferensdagarna 19—20 november är det också här på programsidan som du deltar på konferensen och går till de virtuella rummen.

Virtuell Lärarkonferens2020 — hela konferensprogrammet

 

Välkommen

Välkommen till Stockholms universitets Lärarkonferens2020 som nu går av stapeln under två halvdagar 19—20 november 2020.

Torsdag 19 nov : kl 13—16.30

Fredag 20 nov : kl 9—13

Plats: I e-mötestjänsten Zoom.

Konferensen vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga ledare vid universitetet. Här träffar du andra universitetslärare och utbyter erfarenheter kring undervisning, utveckling och högskolepedagogisk forskning.

Det väntar ett par inspirerande, kreativa och aktiva dagar där alla får något nytt med sig hem att direkt kunna använda i sin undervisning.

 

Tema är det akademiska lärarskapets möjligheter

Stockholms universitets fjärde interna högskolepedagogiska konferens har temat Det akademiska lärarskapets möjligheter. Den engelska termen, Scholarship of teaching and learning, representerar en idé som kommit att fungera som nav för pedagogisk utveckling inom högre utbildning internationellt. Ett akademiskt lärarskap innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen undervisning, till studenters lärande och till utbildningens innehåll och utformning (curriculum). Det handlar om att systematiskt undersöka, kollegialt granska och publikt dela sin pedagogiska verksamhet.

Med anledning av de utmaningar som Covid-19 ställt lärare och studenter inför, kommer konferensen också att fokusera på online-undervisning. Hur har lärare, administratörer och ledningsgrupper tagit sig an de utmaningar som uppstått på olika nivåer vad gäller utbildning? Förutom ny keynote speaker Alastair Creelman kommer du under konferensen kunna dela med dig av erfarenheter och lösningar samt ta del av andras.

 

Presentationsformer

Beskrivning av konferensens olika presentationsformer och om abstract

 

Information till dig som är presentatör, rumsvärd eller moderator

Information till dig som är presentatör, rumsvärd eller moderator (403 Kb)

 

Anmälan av deltagande

Stockholms universitets virtuella Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. Konferensen är kostnadsfri för anställda vid Stockholms universitet. OBS! Du som redan var anmäld till konferensen 26 mars, behöver anmäla dig igen till dessa nya datum. Anmälan av deltagande är nu stängd. Du har möjlighet att delta utan anmälan under konferensdagarna, du orienterar dig och deltar via konferensprogrammet.

 

Anmälan av nya bidrag

Förutom de bidrag som redan finns med i programmet öppnar vi nu upp för möjligheten att anmäla nya bidrag till konferensen. Alla bidrag är välkomna, men med anledning av den senaste tidens utmaningar välkomnas särskilt bidrag som berör:

 •  IKT-lösningar för digital/online-undervisning och -examinationer
 •  pedagogiska/didaktiska lösningar för undervisning online/på distans
 •  socialt klimat och relationella aspekter i samband med Zoom/online-undervisning
 •  hur Zoom-undervisningen förändrar studenters förutsättningar till lärande

Sista dag anmäla bidrag är 30 september.

Anmälan av nya bidrag är stängd

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakta oss
Välkommen med frågor om konferensen till
Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

För att delta behöver du

 • En dator med webbkamera
 • Headset med mikrofon
 • Tillförlitlig webb-uppkoppling
 • Vi rekommenderar webbläsare Firefox för bäst funktionalitet i konferensen/konferensprogrammet

Keynote med e-lärandespecialist Alastair Creelman är inspelad som videofilm

VIKTIGA DATUM

2020

19—20 november (två halvdagar) Nytt konferensdatum

18 november Sen anmälan av deltagande öppen fram till och med denna dag!

22 oktober Publiceras färdigt program

12 oktober Besked om nya bidrag

30 september Sista dag för anmälan av nya bidrag (förlängt från 21 sep till 30 sep)

20 maj Anmälan av nya bidrag öppnar

8 maj Anmälan av deltagande öppnar

26 mars Konferensen flyttas fram p g a rådande situation

27 januari Publiceras färdigt program

 

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag