Studenter i grupp vid bord. Foto: Jens Olof Lasthein

Handledarutbildning för Samverkans-Inlärning

30 maj—1 juni 2022

Med den pedagogiska metoden Samverkans-Inlärning så kallad SI-PASS (eng. Supplemental Instruction — Peer Assisted Study Sessions) ökar studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp.

I vår ges en nationell handledarutbildning för den pedagogiska metoden Samverkans-Inlärning vid Stockholms universitet.

Målgrupp: Universitetslärare och pedagogiska ledare vid SU

Utbildningen arrangeras av Europeiskt Centrum för SI-PASS (Lunds universitet) i samverkan med *International Centre for SI och Centrum för universitetslärarutbildning. Utbildningen ges på svenska.

Här får du reda på allt om olika aspekter som rör implementering, löpande förvaltning och utvärdering av ett SI-PASS-program.

Utbildningen fokuserar på

  • Hur man väljer ämnen eller moduler att implementera SI-PASS
  • Handledarens roll, akademisk personal, administrativ personal och ledaren
  • Urval, utbildning och stöd av studentledare
  • Effektiva inlärningsstrategier och sessionsaktiviteter
  • Utvärdering och finansiering

De som fullföljer handledarutbildningen kommer att få SI-PASS handlednings- och ledarmanualer och ett kursintyg.

*Den utbildning som erbjuds av International Centre for SI och det anslutna nationella centrat i Lund är den enda erkända utbildningen för programmet i Sverige.

Kursdagar och tider

Måndag 30 maj kl 10—17
Tisdag 31 maj kl 9—17
Onsdag 1 juni kl 9—15

Lokal/hitta till: Lärosal E225 (ALC-sal). Stockholms universitet, område Södra Frescati, Södra huset, hus E på plan 2 (Universitetsvägen 10 D–F).

Kursavgift

Kursavgiften är 8 000 kronor per person. I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch samt middag på kvällen första kursdagen.

Anmälan

Det finns ett begränsat antal platser tillgängliga för SU-anställda vid utbildningen. 
Dessa bokas upp snabbt varför vi rekommenderar att du registrerar dig så snart som möjligt. 
Sista anmälningsdag är förlängd till 27 april 2022.

Anmäl dig här till Handledarutbildning för Samverkans-Inlärning

 

Om Samverkans-Inlärning

Bygger på kollaborativt lärande

Samverkans-Inlärning bygger på kollaborativt lärande, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper om fem till femton deltagare under ledning av en SI-ledare. En SI-ledare är en student som har läst kursen tidigare och som nu fungerar som förebild och guide men inte som lärare. SI-ledaren handleds i sin tur av en SI-metodhandledare. En SI-metodhandledare är en lärare vid universitetet som har genomgått SI-PASS metodhandledarutbildning. Det är metodhandledaren som driver och ansvarar för verksamheten.

SI-ledaren stödjer studentgruppens arbetsprocess

Studenter blir SI-ledare efter att ha deltagit i en särskild tvådagarsutbildning i SI-strategier och ledarskap. En SI-ledare hjälper studentgrupperna att vaska fram och explicitgöra moment i kursen som upplevs som svåra, de agerar övningsledare och moderator i diskussioner för att behandla och lösa dessa svåra moment. SI-ledaren ska alltså hjälpa studenterna att tillsammans hitta svaren på sina frågor och att arbeta effektivt och målmedvetet i grupp.

Blir säkra gruppledare och förstår kursinnehållet bättre

Det finns även pedagogiska vinster för studenter som är SI-ledare. De blir säkrare i att leda en grupp och diskussioner, bättre på att prata inför andra och att möta och inspirera studenter. De får också ökat självförtroende och en betydligt bättre förståelse av kursinnehållet.