Universitets- lärarutbildning UL3

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Utbildning
 5. Kurser
 6. Universitets- lärarutbildning UL3

Stöd och meritering för dig som driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

Den högskolepedagogiska kursen Universitetslärarutbildning 3 vänder sig till dig som är lärare eller studierektor som vill starta eller redan driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution, kanske har du redan finansiering genom till exempel rektors kvalitetsutvecklingsmedel. Här lär du mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning).

Därför har vi startat kursen

 • Allt fler lärare och studierektorer driver pedagogiska utvecklingsprojekt vid universitetets institutioner och det är värdefullt för universitet att stödja dessa projekt och ta vara på de erfarenheter som görs.
 • Kursen möjliggör för personer som är involverade i pedagogiska utvecklingsprojekt att få ett nätverk av ”kritiska vänner” där idéer och erfarenheter kan delas.
 • Det är också en möjlighet att ta vara på lärdomarna, ta en systematisk ansats till att utvärdera projektet genom olika slags insamlat datamaterial, till exempel genom intervjuer eller enkäter, och att forskningsförankra projektet.
 • Förhoppningen är att fler som är involverade i utvecklingsprojekt också ska kunna få konkreta meriter samtidigt som erfarenheterna och kunskaperna som skapas i projekten sprids genom publikationer.
 • Kursen stödjer inte bara kursdeltagarens kompetensutveckling utan också universitetets kvalitetssäkringsarbete på ett väldigt konkret sätt eftersom den riktar sig till lärare som arbetar med kurser och program, som kan omsätta sin kunskap direkt in i sin verksamhet.

Läs mer om nya kursen Universitetslärarutbildning 3

Läs mer om akademiskt lärarskap vid Stockholms universitet

Universitetslärarutbildning 3 ─ fördjupningskurs om pedagogisk utveckling och akademiskt lärarskap

Du gör en djupdykning i en undervisningsfråga som är relevant för just ditt ämnesområde. Du lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap. Här är fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 för dig som undervisar inom det humanvetenskapliga området.

Universitetslärarutbildning 3 ─ fördjupningskurs om pedagogisk utveckling och akademiskt lärarskap

Du gör en djupdykning i en didaktisk fråga som är relevant för just din ämnesundervisning. Hur du utvecklar din undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap. Här är fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 för dig som undervisar inom det naturvetenskapliga området.

Äppelblom

15 oktober öppnar anmälan till vårens kurser.

Kontakt med kurskoordinator

Välkommen att kontakta vår kurskoordinator för att få svar på frågor eller rådgivning kring val av kurs.

E-mejl: ceul@su.se

Clara Fagerlind Tfn 08-16 3165

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Vilken kurs ska jag läsa?

Samlad studieinformation för dig som funderar på vilken kurs du bör läsa och hur du bygger grunderna för ditt akademiska lärarskap.

Vårt utbildningsteam

CeUL:s kursteam

Vi jobbar med att utveckla och koordinera kurser, workshoppar och andra event för universitetets lärare, detta med ett genuint intresse för undervisning och lärande.