Undervisningssituation
Foto: Niklas Björling

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till dig som är lärare i högre utbildning och vill förbättra kvaliteten på relationer mellan dig själv och dina studenter i syfte att förbättra studenternas lärande och din egen trygghet som lärare.  Om du är verksam inom professionsutbildningar - där relationen är avgörande för verksamhetens framgång, till exempel i lärar-, vård- och socionomutbildning - kan du också ha användning för kursen som innehåll i din egen undervisning. Du behöver inte inte ha tidigare förkunskaper från högskolepedagogiska kurser.

Om relationskompetens

En god relation mellan lärare och studenter har i studier visat sig ha en avgörande betydelse för studenters lärprocesser och kunskapsresultat liksom för det sociala klimatet och därmed lärandepotentialen i studiegruppen. En lärares relationella kompetens inverkar på relationen mellan läraren och enskilda studenter, relationen mellan läraren och grupper av studenter, relationerna mellan studenter i grupp samt på hennes egen relation till sitt professionella själv och till kollegor och chefer. Det innebär att pedagogisk relationskompetens är användbar både för att förbättra undervisningen och studenternas lärande och för att stärka sin professionalitet som lärare i akademin. Det här är en seminarie- och workshopserie motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är upplagd som en serie av seminarier och workshoppar där du att med utgångspunkt i teori och praktik får möjlighet att identifiera och kvalificera din professionella värdegrund så att du känner dig trygg i dina pedagogiska ställningstaganden. Vi sätter fokus på att identifiera, analysera och utveckla den professionella relationskompetensen med hjälp av beprövade metoder och kollegial samverkan. Du utvecklar därmed din förmåga att skapa ett fruktbart lärandeklimat och känna säkerhet i relationer med studenter och kollegor.

Kursen består av åtta tillfällen utspridda över två terminer. Mellan träffarna förväntas du ta del av litteratur och genomföra auskultation av undervisningsrelevant praktik med en så kallad ”kritisk vän”. Du skriver en logg där du kritiskt reflekterar över kursens innehåll, såväl teori som praktiska erfarenheter.

Som avslutning på kursen utformar du ett PM som motiverar ett utvecklingsprojekt rörande pedagogisk relationskompetens i form av kursutveckling eller kollegial utveckling i ditt lärarlag. Alternativt väljer du att göra en så kallad självstudie (eng. self-study) av din egen professionella utveckling i relation till kursens innehåll.

 

Schema

Datum

Tid

Innehåll

Lokal

HT      
  9—12   Introduktion: Pedagogisk relationskompetens — Vad är det och hur kan den utvecklas? *
  9—12 Litteraturseminarium: Forskning och teorier avseende pedagogisk relationskompetens *
  9—12 Videoanalys-workshop: Att utveckla blick för relationskompetens och dess aspekter   *
VT      
  9—12 Core reflection-workshop: Hitta din professionella värdegrund *
  9—12 Critical Incident Analysis-workshop: Relationella utmaningar i pedagogisk praktik   *
  9—12 Critical Friends-seminarium: relationella dimensioner i lärarpraktiken *
  9—12 Dramaworkshop: Rollspel om relationskompetens   *
  9—12 ”Konferenspresentation”: Utvecklings-PM eller självstudie *

 

Lokal / Hitta till

 * lokal meddelas senare

Seminarie ledare

Lotta Jons, Högskolepedagogisk utvecklare vid Institutionen för ämnesdidaktik

Kurslitteratur

Meddelas senare

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen får ett kursintyg.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.

Kursen ges nästa gång hösten 2023.