Digitala kompetenser för undervisning (4,5 hp)

 

 

Du vill lära dig mer om digitala undervisningslösningar som på ett pedagogiskt sätt stödjer lärande, men behöver av någon anledning egentligen inte gå en hel UL2-kurs.

Då har du möjlighet att delta i kursmodulen ”Digitala kompetenser för undervisning” som är en del i den ordinarie fortsättningskursen Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) — digitala kompetenser för undervisning. Du deltar då i UL2-kursen men gör inte det avslutande individuella arbetet. Kursmodulen "Digitala kompetenser för undervisning" motsvarar tre veckors heltidsstudier (4,5 hp). Inga förkunskaper om digital teknik krävs. Du undervisar vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Mer information och anmälan till UL2 — digitala kompetenser för undervisning Vt22

 

 

 

Open Networked Learning (3 hp)

 

 

Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Du som är universitetslärare eller utbildningsutvecklare har möjlighet, att tillsammans med kollegor i en ämnesövergripande studiegrupp vid Stockholms universitet, vara med i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer.

För fjärde året i rad bildar nu Centrum för universitetslärarutbildning ännu en ämnesövergripande studiegrupp vid Stockholms universitet för att tillsammans delta i den öppna online-baserade nätverkskursen ”Open Networked Learning” (ONL). Du som är universitetslärare, utbildningsutvecklare, lärande teknolog eller kursdesigner inom högre utbildning och är intresserad av att utveckla undervisning med digitala lärmiljöer, är välkommen att anmäla dig till denna studiegrupp och online-kurs. Kursen ges på engelska och motsvarar två veckors heltidsstudier (3 hp).

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Mer information och anmälan till kursen Open Networked Learning våren 2022