Fördjupningskurser

Bygg vidare på din pedagogiska kompetens

Du vill lära mer om ett pedagogiskt ämne som intresserar dig. Med en genomförd UL1-kurs eller motsvarande i ryggen väljer du fritt bland våra kortare fördjupningskurser (de motsvarar 3 hp). Utbud och inriktning av kurserna varierar mellan terminerna. Du går en fördjupningskurs antingen som fristående eller i kombination med UL2 basmodul (motsvarande 4,5 hp). Det är en av dessa kurser i kombination av UL2 basmodul som tillsammans motsvarar en "hel "UL2-kurs (motsvarande 7,5 hp).

Kursanalys & kursutveckling

Analys och kursdesign. Foto: Ingmarie Andersson/SU

Du (eller tillsammans med kollegor) väljer en kurs att utveckla — gör en plan för arbetet och presenterar för kollegorna i kursen.

Video i dina kurser

Jonas Collin i inspelningsstudio. Foto: CeUL

Bli riktigt bra på att göra videofilmer. Du lär dig hela processen från koncept till manus till inspelning, redigering och publicering. Här producerar du en film under handledning.

Undervisning i hållbar utveckling

Undervisning i hållbar utveckling. Illustration: Pixabay

Utveckla din undervisning och fördjupa din kompetens i förhållande till perspektiven, lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Moving feedback forward

Student och lärare. Foto: Ingmarie Andersson/SU

Learn more about formative assessment and feedback processes and how to design new theory and evidence informed practices.

Open Networked Learning

Open Networked Learning. Photo: Pixabay

Explore and try collaborative learning in an open online learning environment with colleagues from different universities, disciplines and cultures.

Flera kurser att läsa inom ramen för Stockholm trio

Stockholms vy. Stockholm trio. Foto: SU:s mediabank

Du har också möjlighet att ta del av ett "smörgåsbord" av fortsättningskurser vid KI och KTH, utan kostnad och i mån av plats.

Kontakt med kurskoordinator

Välkommen att kontakta vår kurskoordinator för att få svar på frågor eller rådgivning kring val av kurs.

E-mejl: ceul@su.se

Clara Fagerlind Tfn 08-16 3165

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Vi arbetar mot SUHF:s nationella mål för högskolepedagogisk utbildning

CeUL:s kurser baseras på de nationella mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som är framtagna av Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Vilken kurs ska jag läsa?

Samlad studieinformation för dig som funderar på vilken kurs du bör läsa och hur du bygger grunderna för ditt akademiska lärarskap.

Vårt utbildningsteam

CeUL:s kursteam

Vi jobbar med att utveckla och koordinera kurser, workshoppar och andra event för universitetets lärare, detta med ett genuint intresse för undervisning och lärande.