Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Det är önskvärt att du har förkunskaper från grundläggande högskolepedagogiska kurser motsvarande åtminstone Universitetspedagogik 1 (UP1) eller Universitetslärarutbildning 1 (UL1), gärna också UL2.

Under året 2022 träffas vi vid åtta tillfällen för att utveckla och inspirera varandra i pedagogiskt ledarskap. Seminarierna stärker det pedagogiska ledarskapet och ger stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder.

För att möjliggöra att deltagarna bygger på varandras erfarenheter och kunskaper, liksom på vetenskaplig litteratur på området, kommer varje tillfälle att behöva förberedas av dig genom att du läser texter ur referenslitteraturen, samt skriver en kortare text om cirka en A4-sida.

Det du skriver kommer bland annat att inspireras av själva temat för det kommande seminariet, samt de texter du har läst. Skrivande är därför en central del av seminarieserien. Varje seminarium hålls i olika format, vilket ger dig en bredd i hur du kan skapa inspirerande och utvecklande seminarier i din egen miljö.

Som avslutning på seminarieserien kommer deltagarna att gemensamt utforska och skriva om ett område som man definierat som viktigt. Denna text kommer att tillgängliggöras för andra lärare och pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien motsvarar 7,5 hp i högskolepedagogik.

Program VT/HT 2022

Datum  Tid Lokal Innehåll  
18 jan  9-12 *Online Pedagogiskt ledarskap -  en omöjlig uppgift?
16 feb  13-16 *Online Aktiverande undervisningsformer – hjärngymnastik eller kafferep?
16 mar  13-16 *Online Ledarskap - från individperspektiv till teamledarskap
21 apr  13-16 *Online Examination – kunskapskontroll eller lärande?
24 maj  9-12 *Online Återkoppling – hjälpa eller stjälpa?
15 sep  9-12 Albano, Lärosal 21** Förändringsarbete – motstånd eller medvind?
13 okt  13-16 Albano, Lärosal 40** Kvalitetsutvärdering – försäkring eller utveckling?
16 nov  9-12 IPD, Sal 1511** Akademiskt lärarskap – flum eller framtidens melodi?

Hitta till Lokal:

*Vårens seminarium hålls i E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

**Höstens seminarier hålls på campus

Campus Albano: Lärosal 21, Hus 4: plan 2 samt Lärosal 40, Hus 4: plan 3

IPD: Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, Sal 1511 plan 5

Seminarieledare: 

Klara Bolander Laksov, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik och Cormac McGrath, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Ansökan

Vi har ännu platser kvar till seminarieserien och tar gärna emot fler ansökningar. När du ansöker till kursen är det viktigt att du fyller i din ansökan så noggrant som möjligt och svarar på alla frågor. (Om konkurrens om platserna uppkommer gör vi ett urval av de sökande.)

Huvudprincipen för antagning är tidpunkt för anmälan. Vi strävar även efter en fördelning av deltagarna på kursen gällande fakultet, kön och erfarenhet.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Ansökan till seminarieserien Pedagogiskt ledarskap 2022