I kursen ges möjlighet att reflektera över vad det är man faktiskt gör när man handleder och, i mötet med kollegor från andra ämnen och fakulteter, diskutera olika sätt att underlätta doktoranders lärande och utveckling. I kursen ingår också föreläsningar som belyser olika aspekter som rör forskarhandledning, allt ifrån regelverket på forskarutbildningsnivå till stora och övergripande frågor om hur olika forskningstraditioner kan inverka på hur man handleder. Egna erfarenheter av att handleda doktorand utgör tillsammans med kurslitteraturen grunden för diskussioner och reflektioner i kursens olika moment.

Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminariediskussioner och praktiska övningar. Deltagarna förväntas  förbereda sig inför varje kursträff genom att läsa den litteratur som ingår i kursen och göra ett antal skriftliga reflektionsuppgifter. Kursen hålls höstterminen 2022 online via Zoom.

Innehåll

  • Forskarhandledarens roll och ansvar
  • Regelverk och styrning av forskarutbildningen
  • Att underlätta doktoranders lärande och utveckling
  • Återkoppling som ett verktyg i handledningen
  • Etik, genus och mångfald i relation till forskarhandledning

Omfattning

Kursen omfattar åtta halvdagsseminarier som hålls online via Zoom. Deltagarna förväntas också göra en del arbete utanför själva kursdagarna, sammantaget motsvarar kursen ungefär två veckors arbete på heltid, motsvarande 3 hp.

Schema hösten 2022

Kursdagar Tid Plats
14 sep 13—16 *Online seminarium
15 sep 9—12 *Online seminarium
21 sep 13—16 *Online seminarium
22 sep 9—12 *Online seminarium
6 okt 13—16 *Online seminarium
7 okt 9—12 *Online seminarium
25 okt 13—16 *Online seminarium
26 okt 9—12 *Online seminarium
Lokal/hitta till

* * E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Språk Svenska
Kursledare

Maria Weurlander, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik och John Airey, Professor vid Institutionen för ämnesdidaktik

 

Intyg

De som deltar aktivt i samtliga kursträffar och fullgör de skriftliga uppgifter som ingår i kursen erhåller ett kursintyg. Frånvaro med giltigt skäl kan accepteras upp till 25% av kurstiden och kompenseras i första hand genom deltagande i motsvarande moment på en kommande kurs eller genom en uppgift som utformas tillsammans med kursledarna.

Anmälan och anmälningsvillkor

Målgruppen är forskarhandledare som har minst viss erfarenhet av handledning av doktorand. För tillträde till kursen krävs doktorsexamen eller motsvarande samt anställning vid Stockholms universitet eller annan högskola. Företräde ges till anställda vid Stockholms universitet som är forskarhandledare.

När ansökningstiden är slut och din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande. Vid avhopp efter detta faktureras institutionen med 2500 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Urval

Om konkurrens om platserna uppkommer gör vi ett urval av de sökande. Det är därför viktigt att du fyller i din ansökan så noggrant som möjligt och anger samtliga uppgifter.

Huvudprincipen för antagning är tidpunkt för anmälan. Vi prioriterar också sökande som tidigare sökt kursen men inte fått plats. Vi strävar även efter en fördelning av deltagarna på kursen gällande fakulteter, kön och erfarenhet av forskarhandledning.

Vid urvalet tar vi även hänsyn till följande kriterier:

  • sökande med erfarenhet av forskarhandledning i de fall sådan saknas bland många av de andra deltagarna.
  • sökande som kommer att ha handledning under den termin som kursen ges

Ansökningsperiod och besked om kursplats

Ansökningsperiod för hösten 2022 är 15 april till den 15 maj. Besked om kursplats lämnas vecka 21. Observera att ansökningar inkomna efter den 15 maj behandlas enbart om det finns lediga platser på kursen eller vid återbud.

Kursdeltagare från andra universitet och högskolor erbjuds att delta i mån av plats, och då till en kursavgift.  Anställda vid Stockholms universitet har förtur till platserna.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Ansökan till Forskarhandledning i teori och praktik hösten 2022 är stängd