Illustration: Pixabay

Om kursen

Här får du möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att:

  • Bekanta dig med högskolans regelverk för grund­utbildning
  • Tillägna dig pedagogisk/didaktisk litteratur
  • Identifiera centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning
  • Observera en kollegas undervisning
  • Planera olika slag av undervisningstillfällen

Sammantaget ger detta en stabil orienterande grund för din undervisning.

Kursen innehåller synkrona och asynkrona uppgifter samt fem obligatoriska interaktiva seminarier, där du får reflektera både kring din roll som lärare och studenternas lärande. Kursens arbetsinsats motsvarar heltidsarbete under två veckor, det vill säga 3 hp. 

Närvaro är obligatorisk vid samtliga kursträffar på campus. Kursen är tvåspråkig, du kan själv välja om du vill diskutera på svenska eller engelska.

Schema

Tid Plats
10 oktober Kursstart, självstudier. Ingen kursträff
17 okt kl 9—12 *Flexsalen, SUB
24 okt kl 9—12 *Flexsalen, SUB
7 nov kl 9—12 *Flexsalen, SUB
21 nov kl 9—12 **ALC Lärosal 21, Campus Albano
28 nov kl 9—12 **ALC Lärosal 21, Campus Albano

Plats / hitta till

*Frescatibiblioteket, Universitetsvägen 14 D

**ALC Lärosal 21, Hus 4 våning 2. Campus Albano

Kursledare Tore Nilsson, universitetslektor och Una Cunningham, professor. Båda vid Institutionen för ämnesdidaktik
Kurslitteratur

Läs mer om kursinnehåll och litteratur: Studyguide_Introduction to teaching_HT22 (289 Kb)

Språk Tvåspråkig svenska/engelska. Du kan själv välja om du vill diskutera på svenska eller engelska. Course presentation in English

 

Kursintyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har genomfört de olika uppgifterna i kursen.

 

Anmälan och anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till Introduktion till undervisning (HS) hösten 2022