Forskare i labb. Foto: Jens Olof Lasthein

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att du utvecklar din förmåga att kunna:

  • diskutera grundläggande begrepp för undervisning och lärande i högre utbildning
  • reflektera över dina egna erfarenheter av undervisning och lärande
  • följa gällande regler och föreskrifter för undervisning i svensk högre utbildning, och
  • särskilt vid Stockholms universitet
  • planera en undervisning som ska genomföras på en relevant kurs

Innehåll

  • Disciplinbaserad utbildning: undervisning och lärande i naturvetenskaperna
  • Universitets regler för grund¬utbildning
  • Bedömning och återkoppling
  • Planering av ett undervisningstillfälle

Kursens upplägg

Kursen innebär en arbetsinsats motsvarande 3 hp och består av fem kurstillfällen under drygt två veckor. Samtliga kursträffar hålls fysiskt på campus. De fyra första träffarna hålls mellan 10 och 15, den sista träffen kl 9 till 16.

Inför och mellan kursträffarna förväntas deltagarna arbeta med hemarbeten och egna uppgifter. Tänk därför på att avsätta tid för detta. Det gäller även första kursträffen som innefattar vissa förberedelser. Kursdagarna består av gruppdiskussioner och gemensamma arbeten. Kursen innefattar också en avslutande muntlig presentation av någon del av planeringsuppgiften.

Närvaro krävs vid samtliga kurstillfällen. Ett enstaka tillfälle kan ersättas med skriftliga uppgifter. Mer än ett frånvarotillfälle leder till att kursen får genomföras som helhet nästa kursomgång. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).

Närmare information om kursen skickas ut cirka 2 veckor innan kursstart. Anmälan till kursen kan ske senast 1 vecka innan kursstart.

 

Schema hösten 2022

TID PLATS
6 sep kl 10—15 *Campus träff
8 sep kl 10—15 *Campus träff
13 sep kl 10—15 *Campus träff
15 sep kl 10—15 *Campus träff
20 sep kl 9—16 *Campus träff
Plats/Hitta till *Träff på campus, lokal meddelas senare
Kursledare Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Kurslitteratur Morss, Kate, & Murray, Rowena, (2005) Teaching at University: A Guide for Postgraduates & Researchers, Sage (2005). Available as e-book via Stockholm University Library.
Språk Tvåspråkig svenska/engelska.

Kursen ges på engelska. Du som läser denna text kommer att uppmuntras att diskutera och skriva på svenska. Course information in English

 

Intyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat får ett intyg som kan registreras hos deltagarens institution och bifogas till framtida ansökan om anställning.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Deltagande är däremot kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till kursen Introduktion till undervisning (Nat) Ht 2022