Illustration: Pixabay

Om kursen

Här får du möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att:

  • Bekanta dig med högskolans regelverk för grund­utbildning
  • Tillägna dig pedagogisk/didaktisk litteratur
  • Identifiera centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning
  • Observera en kollegas undervisning
  • Planera olika slag av undervisningstillfällen

Sammantaget ger detta en stabil orienterande grund för din undervisning.

Kursen hålls under hösten 2021 online. Kursen innehåller synkrona och asynkrona uppgifter samt fem obligatoriska interaktiva online-seminarier, där du får reflektera både kring din roll som lärare och studenternas lärande. Kursens arbetsinsats motsvarar heltidsarbete under två veckor, det vill säga 3 hp. 

Närvaro är obligatorisk vid samtliga kursträffar. Kursen är tvåspråkig, du kan själv välja om du vill diskutera på svenska eller engelska.

Schema hösten 2021

Tid Plats
10 nov Kursstart, självstudier
17 nov kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom*
24 nov kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom*
1 dec kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom*
7 dec kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom*
17 dec kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom*

Plats / hitta till

*E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Kursledare John Cunningham, Institutionen för språkdidaktik
Kurslitteratur Anges senare
Språk Tvåspråkig svenska/engelska. Du kan själv välja om du vill diskutera på svenska eller engelska. Course presentation in English

 

Kursintyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har genomfört de olika uppgifterna i kursen.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Anmälan till kursen Introduktion till undervisning (humanvetenskapliga området) HT21