Foto: NOST. Pixabay

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att du utvecklar din förmåga att kunna:

  • Din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning
  • Din förmåga att följa samhällets riktlinjer och policy
  • Din förmåga att reflektera över din syn på undervisning och på studenters lärande

Innehåll

  • Universitets regler för grund­utbildning
  • Studenters lärande och lärarens roll
  • Planering av ett undervisningstillfälle
  • Feedback från studenter inom undervisning

Kursens upplägg

Kursen hålls under våren 21 online. Kursen innebär en arbetsinsats motsvarande heltidsarbete under två veckor det vill säga 3 hp. Närvaro krävs vid samtliga kurstillfällen. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).

Kursen inleds med en kursdag, tisdag den 19 januari, kl 10–12 och 13–15 som följs av en workshop för planering av undervisning, tisdag 26 januari, kl 13–16

Under kursens gång kommer du att observera en kollegas undervisning på ett noga planerat och reflekterande sätt och du kommer att uppmuntras att ingå i en grupp så kallade kritiska vänner. 

Det sista kurstillfället ligger sent på terminen för att du, om möjligt, ska hinna undervisa under terminen och få feedback från dina studenter innan du deltar i den avslutande kursträffen.

Schema våren 2021

TID PLATS
19 jan kl 10—15 *Seminarium online
26 jan kl 13—16 *Seminarium online
2 mar kl 13—16  *Seminarium online
11 maj kl 13—16 *Seminarium online
Plats/Hitta till

*Kursen hålls på E-mötestjänsten Zoom, för att delta behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide). Kolla i god tid att det fungerar.
  • Ett headset med mikrofon
Kursledare Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Kurslitteratur Morss, Kate, & Murray, Rowena, (2005) Teaching at University: A Guide for Postgraduates & Researchers, Sage (2005)
Språk Tvåspråkig svenska / engelska.

Kursen ges på engelska. Du som läser denna text kommer att uppmuntras att diskutera och skriva på svenska.

 

Intyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat får ett intyg som kan registreras hos deltagarens institution och bifogas till framtida ansökan om anställning.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Deltagande är däremot kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. Vi tar i mån av plats emot deltagare från andra universitet och högskolor men då mot en kursavgift.

 

Anmäl dig nu till kursen Introduktion till undervisning (Nat) våren 2021