Du undervisar inom juridikens område och vill nu utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Du är också nyfiken på hur högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning kan omsättas i en undervisnings- och kursutvecklingspraktik inom en utbildningskontext i juridik. Kanske vill du också ha hjälp att identifiera behov av vidare högskolepedagogisk utbildning och utveckling inom ämnet. Du har tidigare högskolepedagogisk utbildning, Universitetslärarutbildning 1 eller motsvarande.

Innehåll och upplägg

Mer specifikt inbegriper kursen reflektion och övningar kring följande teman:

  • studentaktivering, inkluderande beredskap för att möta dagens och morgondagens studenter på ett fruktbart sätt
  • återkoppling/formativ bedömning, inklusive modeller för att utveckla studentens förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande stärka sin professionella kompetens
  • handledning av examensarbete och större uppsatser
  • Strukturerat lärande (lärsekvenser)
  • konstruktiv samordning (lärandemål ─ undervisning ─ examination) och utformning av examination inom juridisk undervisning
  • kursutveckling; det vill säga att arbeta effektivt med de pedagogiska styrdokumenten för att åstadkomma hållbara strategier för högskolepedagogisk utveckling inom det egna ämnet.

I kursen varvas kontinuerligt högskolepedagogiska, teoretiskt orienterade, moment med motsvarande ämnesdidaktiska och praktiska moment. Varje enskilt tema ─ med undantag för workshopparna ─ inleds med en högskolepedagogisk introduktion till den aktuella tematiken, som följs av ett introduktionspass där frågeställningen preciseras utifrån juridikens specifika förutsättningar. Efter varje introduktionstillfälle kommer deltagarna, självständigt eller i grupp, arbeta med olika övningar och uppgifter kopplade till det aktuella temat. Vid följande seminarietillfälle redovisas uppgifterna skriftligen eller muntligen och resultaten diskuteras.

I kursen ingår också två workshoppar med fokus på praktiska aspekter av undervisning och kursutveckling.

Intyg utfärdas efter genomgången kurs. Kursen examineras genom aktiv närvaro vid de olika momenten samt att deltagarna genomför ett antal praktiska övningar samt presenterar och utvärderar resultaten av dessa. Deltagarna ska vidare författa en uppsats i ämnet för kursen. Kursen motsvarar 7,5 hp och bedrivs på kvartsfart.

Schema. Kursen ges ej HT22/VT23

Datum Tid Tema Sal
  9—16 Introduktionsdag  
  10—12 Återkoppling och handledning  
  10—12 Återkoppling och handledning  
  10—13  Återkoppling och handledning  
  10—15 Studentaktivering  
  10—13 Studentaktivering  
  13—15 Workshop: Metakognition och portföljmodellen I  
  10—12 Workshop: Metakognition och portföljmodellen II  
  10—13 Workshop: Strukturerat lärande: Att använda lärsekvenser i Athena?  
  10—15 Konstruktiv samordning och kursutveckling  
  13—15 Konstruktiv samordning och kursutveckling  
  10—17 Redovisning av slutrapporter  

 

Detaljerat schema  
Lokal

*Fakultetsrummet: Juridicum, plan 8

**ALC-salen: Sal E225, Södra husen, Hus E, plan 2

Språk Kursen ges på svenska. Participants who prefer to use English during the course can do so.  
Kursledare Marie Sandström, Professor i rättshistoria vid Juridiska institutionen  

 

Intyg

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg efter genomgången.

 

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Kursen är insälld HT22/VT23