Vem är kursen för?

Du är disputerad universitetslärare inom det naturvetenskapliga området. Du har gått den högskolepedagogiska grundkursen UL1 eller motsvarande, och känner att nu är det dags att fördjupa din kompetens genom att ytterligare bygga på med teori och praktik kring undervisning i just ditt ämne.   

Om kursen

I kursen får du bekanta dig med ämnesdidaktisk forskning och utveckling inom ditt eget naturvetenskapliga ämne. Du utvecklar din förmåga att planera, utvärdera och analysera både undervisning och bedömning med hänvisning till relevanta publikationer. Du deltar i övningar som hjälper dig att utveckla hur du undervisar och utvecklar din förmåga att reflektera över dina insatser som forskare och lärare inom den naturvetenskapliga fakulteten.

Innehåll och upplägg

  • Ämnesdidaktisk forskning på högskolenivå    
  • Undervisning i naturvetenskapsämnena och matematikämnet
  • Lärande i naturvetenskapsämnena och matematikämnet
  • Reflekterande undervisning och formativ bedömning
  • Den professionelle universitetsläraren: kursplaner, regler och styrdokument, bedömning, examinationer och utvärdering

Kursen omfattar sex obligatoriska kursdagar. Inför varje kursdag läser du ett antal artiklar som behandlar temat för kurstillfället samt genomför olika uppgifter. Uppgifterna redovisas både för kursgruppen och i Athena. Du skriver en avslutande text som behandlar hur studenters lärande inom ditt ämne kan förbättras och refererar till artiklar som är skrivna för just ditt naturvetenskapliga ämne. Att fullfölja kursen innebär en arbetsinsats motsvarande 7,5 hp. Frånvaro vid ett tillfälle kan ersättas med skriftlig uppgift. Frånvaro utöver detta kräver att man går om kursen i sin helhet vid kommande kurstillfälle.

 

Schema hösten 2022

Kursdagar Tid Lokal
27 sep 10—15 (inklusive lunch 1 h) Campus. Lokal meddelas senare*
11 okt 10—15 (inklusive lunch 1 h) Campus. Lokal meddelas senare*
25 okt 10—15 (inklusive lunch 1 h) Campus. Lokal meddelas senare*
8 nov 10—15 (inklusive lunch 1 h) Campus. Lokal meddelas senare*
22 nov 10—15 (inklusive lunch 1 h) Campus. Lokal meddelas senare*
13 dec 9—16 Obs tiden! (inklusive lunch 1 h) Campus. Lokal meddelas senare*
Plats/ Hitta till:

* Seminarium på plats på Campus. Lokal meddelas senare

Språk Tvåspråkig: svenska och engelska. Kursen leds på engelska medan deltagare som undervisar på svenska ges tillfälle att diskutera och skriva på svenska. Course presentation in English
Kursledare Veronica Flodin, MND
Kurslitteratur Du läser några artiklar om lärande och undervisning inom naturvetenskaperna i stort och flera artiklar som är skrivna för just ditt naturvetenskapliga ämne.

 

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har deltagit i kursdagarna och utfört uppgifterna.

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

 
Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) NAT, tvåspråkig HT22