Vem är kursen för?

Du har både undervisningserfarenhet och tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Nu vill du få mer på fötterna när det gäller undervisning och lärande, utveckla dig praktiskt som lärare och är särskilt nyfiken på hur du bäst använder digitalt stöd i din undervisning. Du undervisar vid universitetet och behöver inte nödvändigtvis ha förkunskaper om digital teknik.

Om kursen

Det här är en av universitets behörighetsgivande högskolepedagogiska fortsättningskurser (Universitetslärarutbildning 2) som motsvarar fem veckors studier (7,5 hp)*, där vi dessutom har ett särskilt fokus på utveckling av lärares digitala kompetenser i undervisningen. Kursen är praktiskt orienterad, med utgångspunkt i vad forskning säger om digitalt lärande. Du får också möjlighet att fördjupa dig i en egen vald tematik från kursens innehåll som är relevant i ditt eget undervisningsämne. Du arbetar både individuellt och i grupp och uppgifterna bidrar till  din egen utveckling som lärare och kan även bidra till din institutions pedagogiska utvecklingsplan.

Kursens innehåll är utformat för att med fördel kunna användas för ytterligare lärande efter avslutad kurs. Resultatet av den individuella uppgiften á motsvarande 3 hp kan användas som grund för ett mer omfattande utvecklingsarbete, som till exempel en presentation vid en ämnesdidaktisk konferens eller som en publikation.

*Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) men du har möjlighet att välja en avgränsad kursgång motsvarande 4,5 hp.

Efter kursen kan du

Efter kursen vet du mer om hur digitalisering påverkar studenters förväntningar på undervisningen i relation till ökade samhälleliga krav på digital kompetens hos nyutexaminerade, samt kan bedöma hur du bäst använder digitalt stöd i din egen undervisning. Kursen ger dig på ett kritiskt och konstruktivt sätt en bättre förståelse för hur digital teknik kan stödja lärande.

Innehåll och upplägg

I kursen kombineras teori och praktik och varje kursdel har ett teoretiskt innehåll som du ska pröva/värdera/analysera i relation till din verksamhet. Du får praktiska råd om olika möjligheter och utmaningar för att få digitala verktyg och den digitala tekniken att arbeta för dig och din undervisning.

Kursen ges online och består av seminarier i Zoom samt arbete i grupp och individuellt via digitala verktyg. Athena används som plattform med komplement av andra öppna webbaserade system. Dator med webb-kamera krävs för deltagande. Kursens flexibla upplägg underlättar kombinationer med andra åtaganden.

Vi introducerar ett nytt område varannan vecka:

  • Medie- och informationskompetens
  • Design för lärande
  • Kommunikation och samarbete
  • Produktion av digitalt material
  • Evidens och analys i undervisning
  • Öppen och publik utbildning

*Möjlighet att välja en avgränsad kursgång motsvarande 4,5 hp

Samtliga kursträffar är obligatoriska oavsett om du väljer upplägget med 7,5 hp eller 4,5 hp. Inför och mellan träffarna sker förberedelser i form av läsning av gemensam litteratur, aktiviteter online samt fortlöpande individuellt eget arbete. Om du väljer att gå hela UL2-kursen, motsvarande 7,5 hp, lämnar du in ett avslutande individuellt arbete som relaterar till din egen undervisning och där du utgår från någon eller några kursmodulers innehåll. Det individuella arbetet presenteras vid sista seminariet.

Schema hösten 2022

Dag Tid Plats
20 sep kl 9.30–11 *Online-seminarium
23 sep kl 9.30–11 (Om verktyg – ej obligatoriskt) *Online-seminarium
27 sep kl 9.30–11 *Online-seminarium
4 okt kl 9.30–11 *Online-seminarium
11 okt kl 9.30–12 (Obs tiden!) *Online-seminarium
25 okt kl 9.30–11 *Online-seminarium
22 och 23 nov Handledningstillfälle under någon av dagarna *Online-seminarium
29 nov kl 9.30–11 *Online-seminarium
13 dec kl 9.30–11 *Online-seminarium
20 dec kl 9.30–11 *Online-seminarium
10 jan kl 9.30–12 (Obs tiden!) *Online-seminarium

 

Plats/Hitta till:

*E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom) 

Språk Svenska
Kursledare Ulf Olsson, universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för data- och systemvetenskap
Kurslitteratur

Kursen ges på svenska och litteraturen är till övervägande del på engelska och består av artiklar och videomaterial som kan laddas ner.

 

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) med inriktning mot digitala kompetenser för undervisning HT22