Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kan du efter kursen

 • diskutera och argumentera för din egen syn på lärande
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning
 • kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala verktyg och diskutera hur dessa kan stödja lärande i högre utbildning
 • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • känna till och diskutera förutsättningarna för lärares pedagogiska arbete utifrån relevanta nationella och lokala regelverk samt samhällets mål med den högre utbildningen
 • visa ett reflekterande förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

Innehåll och upplägg

I kursen tar vi upp

 • Studenters lärande och lärarrollen.
 • Kursdesign: lärandemål, undervisningsformer, återkoppling/bedömning och examination.
 • Ett urval av aktuella teman med relevans för högre utbildning, till exempel digitalisering, inkludering och internationalisering.
 • Kollegial pedagogisk återkoppling genom aktiviteten ”kritisk vän”.
 • Pedagogisk egenreflektion.

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen som motsvarar 7,5 hp börjar med två veckors självstudier som följs av fem obligatoriska heldagsseminarier och tre valfria workshoppar ur CeUL:s eller Civis workshop-program. Under hösten 2022 hålls tre av kursträffarna online och två på Campus.

Varje kurstillfälle förutsätter både förberedelse och efterarbete. Du förväntas även arbeta med examinationsuppgifterna kontinuerligt under kursens gång. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Examination

Examinationsuppgiften består av två delar:
1) att som ”kritisk vän” reflektera kring en undervisningssituation med hjälp av kurslitteratur, kollegiala samtal och auskultation,
2) att formulera en pedagogisk egenreflektion och att ge formativ återkoppling på kurskamraters texter.

 

CeUL:s workshop-program

Civis Workshop-program

 

Schema hösten 2022

TID: Alla dagar kl 1015

Kursdatum Lokal
Mån 29 aug kursstart Ingen träff, kursart med självstudier
Mån 12 sep Campus träff. ALC sal 21, Albano**
Tis 27 sep Seminarium online*
Tis 11 okt Seminarium online*
Tis 25 okt Seminarium online*
Tis 8 nov Campus träff. IPD, Rum 1511, våning 5**
Lokal/Hitta till

*E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

** Kursens första och sista seminarium hålls på campus:

ALC sal 21: Hus 4 plan 2, Campus Albano

IPD rum 1511:Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD). Frescativägen 45

Språk Svenska
Kursledare Maria Öhrstedt, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik och Cormac McGrath, docent vid institutionen för pedagogik och didaktik
Kurslitteratur

Hunt, L., & Chalmers, D. (Eds.). (2021). University Teaching in Focus: A Learning-centred Approach (2nd ed.). Routledge. Finns som E-bok via SUB

Artiklar tillkommer.


Intyg

Seminarietillfällena är obligatoriska. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar om hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till Universitetslärarutbildning 1 hösten 2022

Höstens kurs är fullbokad.