Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kan du efter kursen

 • diskutera och argumentera för din egen syn på lärande
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning
 • kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala verktyg och diskutera hur dessa kan stödja lärande i högre utbildning
 • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • känna till och diskutera förutsättningarna för lärares pedagogiska arbete utifrån relevanta nationella och lokala regelverk samt samhällets mål med den högre utbildningen
 • visa ett reflekterande förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

Innehåll och upplägg

I kursen tar vi upp

 • Studenters lärande och lärarrollen.
 • Kursdesign: lärandemål, undervisningsformer, återkoppling/bedömning och examination.
 • Ett urval av aktuella teman med relevans för högre utbildning, till exempel digitalisering, inkludering och internationalisering.
 • Kollegial pedagogisk återkoppling genom aktiviteten ”kritisk vän”.
 • Pedagogisk egenreflektion.

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen som motsvarar 7,5 hp börjar med två veckors självstudier som följs av fem obligatoriska heldagsseminarier och tre valfria workshoppar ur CeUL:s eller Civis workshop-program. Under våren 2022 hålls två av kursträffarna online och tre på Campus.

Varje kurstillfälle förutsätter både förberedelse och efterarbete. Du förväntas även arbeta med examinationsuppgifterna kontinuerligt under kursens gång. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Examination

Examinationsuppgiften består av två delar:
1) att som ”kritisk vän” reflektera kring en undervisningssituation med hjälp av kurslitteratur, kollegiala samtal och auskultation,
2) att formulera en pedagogisk egenreflektion och att ge formativ återkoppling på kurskamraters texter.

 

CeUL:s workshop-program

Civis Workshop-program

 

Schema våren 2022

TID: Alla dagar kl 1015

Kursdatum Lokal
26 jan kursstart Ingen träff, Självstudier
9 feb Seminarium online*
23 feb Seminarium online*
9 mar Seminarium online*
23 mar Seminarium online*
6 apr IPD, Rum 2519, våning 5**
Lokal/Hitta till

*E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

** Kursens sista seminarium hålls förhoppningsvis på campus:  Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD). Frescativägen 45

Språk Svenska
Kursledare Maria Öhrstedt, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik
Kurslitteratur

Hunt, L., & Chalmers, D. (Eds.). (2021). University Teaching in Focus: A Learning-centred Approach (2nd ed.). Routledge. Finns som E-bok via SUB

Artiklar tillkommer.


Intyg

Seminarietillfällena är obligatoriska. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar om hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till kursen Universitetslärarutbildning 1, omg 1 VT22 är stängd

Vi hänvisar istället till kursomgång 2 med start 20 april