Denna behörighetsgivande högskolepedagogiska fortsättningskurs motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) och riktar sig till alla lärare oavsett fakultetstillhörighet med tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Alla kursträffar hålls online. Inga förkunskaper om digital teknik krävs.

Om kursen

Kursen är praktiskt orienterande och du som lärare får också möjlighet att fördjupa dig i en egen vald tematik från kursens innehåll som är relevant i ditt eget ämne. Detta görs genom arbete individuellt och i grupp som ska kunna bidra till din egen utveckling som lärare eller den egna institutionens utvecklingsplan. Kursens innehåll är utformat för att med fördel kunna användas för ytterligare lärande efter avslutad kurs. Resultatet av den individuella uppgiften kan användas som grund för ett mer omfattande utvecklingsarbete, som till exempel en presentation vid en ämnesdidaktisk konferens eller som en publikation.

Efter kursen kan du

Efter avslutad kurs vet du mer om hur digitalisering påverkar studenters förväntningar på undervisningen i relation till ökade samhälleliga krav på digital kompetens hos nyutexaminerade, samt kan värdera hur du bäst använder digitalt stöd i din egen undervisning. Kursen ger dig på ett kritiskt och konstruktivt sätt en bättre förståelse för hur digital teknik kan stödja lärande.

Innehåll och upplägg

I kursen kombineras teori och praktik och varje kursdel har ett teoretiskt innehåll som du ska pröva/värdera/analysera i relation till din verksamhet. Du får praktiska råd om olika möjligheter och utmaningar för att få digitala verktyg och den digitala tekniken att arbeta för dig och din undervisning.

Kursen ges online under hösten 2021 med ett avslutningstillfälle i januari 2022. Kursen består av seminarier i Zoom samt arbete i grupp och individuellt via digitala verktyg. Dator med webb-kamera krävs för deltagande. Athena används som plattform med komplement av andra öppna webbaserade system. Kursens flexibla upplägg underlättar kombinationer med andra åtaganden.

Ett nytt område introduceras varannan vecka:

  • Medie- och informationskompetens
  • Design för lärande
  • Kommunikation och samarbete
  • Produktion av digitalt material
  • Evidens och analys i undervisning
  • Öppen och publik utbildning

Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) med möjlighet att välja en avgränsad kursgång motsvarande 4,5 hp.

Samtliga kursträffar är obligatoriska oavsett om du väljer upplägget med 7,5hp eller 4,5hp. Inför och mellan träffarna sker förberedelser i form av läsning av gemensam litteratur, aktiviteter online samt fortlöpande individuellt eget arbete. Om du väljer att gå hela UL2-kursen, motsvarande 7,5 hp, lämnar du in ett avslutande individuellt arbete som relaterar till din egen undervisning och där du utgår från någon eller några kursmodulers innehåll. Det individuella arbetet presenteras vid avslutningen i januari.

 

Schema hösten 2021

Dag Tid Plats
14 sep kl 9.30–11 *Online-seminarium
16 sep kl 9.30–11 *Online-seminarium
21 sep kl 9.30–11 *Online-seminarium
28 sep kl 9.30–11 *Online-seminarium
5 okt kl 9.30–12 (Obs tiden!) *Online-seminarium
19 okt kl 9.30–11 *Online-seminarium
16 och 17 nov Handledningstillfälle under någon av dagarna *Online-seminarium
23 nov kl 9.30–11 *Online-seminarium
7 dec kl 9.30–11 *Online-seminarium
14 dec kl 9.30–11 *Online-seminarium
11 jan kl 9.30–12 (Obs tiden!) *Online-seminarium

 

Plats/Hitta till:

*E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Kursledare Ulf Olsson, universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för data- och systemvetenskap
Kurslitteratur

Kursen ges på svenska och litteraturen är till övervägande del på engelska och består av artiklar och videomaterial som kan laddas ner.

 

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

 

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Digitala kompetenser för undervisning HT21