Du undervisar inom juridikens område och vill nu utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Du är också nyfiken på hur högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning kan omsättas i en undervisnings- och kursutvecklingspraktik inom en utbildningskontext i juridik. Kanske vill du också ha hjälp att identifiera behov av vidare högskolepedagogisk utbildning och utveckling inom ämnet. Du har tidigare högskolepedagogisk utbildning, Universitetslärarutbildning 1 eller motsvarande.

Innehåll och upplägg

Mer specifikt inbegriper kursen reflektion och övningar kring följande teman:

  • studentaktivering, inkluderande beredskap för att möta dagens och morgondagens studenter på ett fruktbart sätt
  • återkoppling/formativ bedömning, inklusive modeller för att utveckla studentens förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande stärka sin professionella kompetens
  • handledning av examensarbete och större uppsatser
  • Strukturerat lärande (lärsekvenser)
  • konstruktiv samordning (lärandemål ─ undervisning ─ examination) och utformning av examination inom juridisk undervisning
  • kursutveckling; det vill säga att arbeta effektivt med de pedagogiska styrdokumenten för att åstadkomma hållbara strategier för högskolepedagogisk utveckling inom det egna ämnet.

I kursen varvas kontinuerligt högskolepedagogiska, teoretiskt orienterade, moment med motsvarande ämnesdidaktiska och praktiska moment. Varje enskilt tema ─ med undantag för workshopparna ─ inleds med en högskolepedagogisk introduktion till den aktuella tematiken, som följs av ett introduktionspass där frågeställningen preciseras utifrån juridikens specifika förutsättningar. Efter varje introduktionstillfälle kommer deltagarna, självständigt eller i grupp, arbeta med olika övningar och uppgifter kopplade till det aktuella temat. Vid följande seminarietillfälle redovisas uppgifterna skriftligen eller muntligen och resultaten diskuteras.

I kursen ingår också två workshoppar med fokus på praktiska aspekter av undervisning och kursutveckling.

Intyg utfärdas efter genomgången kurs. Kursen examineras genom aktiv närvaro vid de olika momenten samt att deltagarna genomför ett antal praktiska övningar samt presenterar och utvärderar resultaten av dessa. Deltagarna ska vidare författa en uppsats i ämnet för kursen. Kursen motsvarar 7,5 hp och bedrivs på kvartsfart.

Schema HT21/VT22

För detaljschema i PDF, se längst ner på sidan

11 nov kl 9—16 Introduktionsdag (se detaljerat program längst ner på sidan)
16 nov kl 10—12 Återkoppling och handledning
19 nov kl 10—12 Återkoppling och handledning
26 nov kl10—13  Återkoppling och handledning
30 nov kl 10—13 Workshop: Strukturerat lärande: Att använda lärsekvenser i Athena?
2 dec kl 10—15 Studentaktivering
8 dec kl 10—13 Studentaktivering
11 jan kl 10—15 Workshop: Metakognition och portföljmodellen I
12 jan kl 10—12 Workshop: Metakognition och portföljmodellen II
25 jan kl 10—15 Konstruktiv samordning och kursutveckling
3 feb  kl 13—15 Konstruktiv samordning och kursutveckling
2 mar kl 10—17 Redovisning av slutrapporter

 

Lokal

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Kursen ges på svenska. Participants who prefer to use English during the course can do so.  
Kursledare Marie Sandström, Professor i rättshistoria vid Juridiska institutionen  

 

Intyg

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg efter genomgången.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - för dig som undervisar i jurdik HT21/VT22