Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) och består av sex kurstillfällen jämte enskilt och kollegialt arbete mellan dessa. Ingen kursstart planerad för hösten 2021/våren 2022.

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom Stockholms universitets olika lärarutbildningar och har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Kursen stödjer din möjlighet att utvecklas i rollen som lärarutbildare, oavsett om du är ny i rollen eller har lång erfarenhet.

Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i lärarutbildningsdidaktisk forskning och teori samt i beprövad erfarenhet kommer du att efter kursen kunna

 • Identifiera pedagogiska problem avseende undervisning och lärande inom lärarutbildning samt föreslå hur problemen kan lösas på vetenskaplig grund
 • Planera, utvärdera och analysera både undervisning och bedömning på vetenskaplig grund inom lärarutbildning
 • Använda olika utvärderingsverktyg och digitala hjälpmedel för att utvärdera och utveckla fysiska och digitala lärandemiljöer inom lärarutbildning.
 • Reflektera över din roll som forskare och/eller lärare inom lärarutbildning i relation till det akademiska lärarskapet, till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund
 • Söka, tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av lärarutbildningen och av det akademiska lärarskapet

Innehåll och upplägg

Kursen består av sex träffar samt arbete mellan dessa. Under kursträffarna används former som är speciellt lämpade för att utveckla lärarutbildares professionskompetens i samband med kollegialt erfarenhetsutbyte från lärarutbildningspraktik. Mellan kursträffarna genomförs auskultation av kollegors lärarutbildningspraktik, fortlöpande arbete med det egna kurs-PM-et samt förberedande läsning med tillhörande reflektion inför nästa kursträff.

Examination

Kursen examineras i form av ett kurs-PM som identifierar och föreslår lösningar på utmaningar avseende lärande, undervisning och/eller bedömning inom lärarutbildning. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Innehållet i kursen:

Kursen baseras på en modell för lärarutbildares kunskapsfundament som International Forum for Teacher Educator Development utvecklat. Följande teman behandlas (i kronologisk ordning)

 • Lärarutbildarens roller och verksamhetsarenor
 • Identitet och professionell utveckling
 • Lärarutbildningens disciplinära karaktär och dess bäring på lärande, undervisning och bedömning
 • Utmaningar i lärarstudenters lärande och lärarutbildares undervisning
 • Utvärdering och utveckling av lärarutbildning: innehåll, former, upplägg och miljöer
 • Lärarutbildningen och dess relation till sociala förändringar - på personlig, lokal, nationell och global nivå
 • Forskning i lärarutbildning

 

Schema

Datum och tid

Plats

  Kursstart med förberedande självstudier
  Online seminarium*
  Online seminarium*
  Online seminarium*
  Online seminarium*
  Online seminarium*
  Online seminarium*

Lokal / Hitta till

* Kursen ges i e-mötesvertyget Zoom. För att delta behöver du:

 • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
 • Ett headset med mikrofon

Språk

Svenska

Kursledare

Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Kurslitteratur

Meddelas senare

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Kursen startar med minst 12 anmälda deltagare. Ange gärna i din anmälan alternativ kurs du kan tänka dig att gå i det fall kursen inte startar.

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Kursdeltagare från andra universitet och högskolor är välkomna att delta på kursen  i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.

 

Ingen kursstart planerad för hösten 2021/våren 2022.