Äppelblom mot vårhimmel
 

KURSER VÅREN 2022

PLATS SPRÅK START

Nybörjarkurser

     
Introduktion till undervisning Hum/Sam (För lärare inom det humanvetenskapliga området)   Sv/Eng

Ingen kursstart VT22

Läs mer om kursen här

Introduktion till undervisning Nat (För lärare inom det naturvetenskapliga området) Online Sv/Eng Kursstart 18 januari

Baskurser

     
Universitetslärarutbildning 1 (omgång 1) Onl/Camp Sv Kursstart 26 januari
Universitetslärarutbildning 1 (omgång 2) Online Sv Kursstart 20 april
Professional development course 1: Teaching and Learning Online Eng Kursstart 25 januari

Professional development course 1: Teaching and Learning, Hybrid

  Eng

Inställd VT22

Läs mer om kursen här

Fortsättningskurser

     
Universitetslärarutbildning 2 för lärare inom naturvetenskapliga området Online Eng/Sv

Kursstart 8 februari

Professional development course 2: Teaching and Learning in the Human Science Academic Area Online Eng/Sv Kursstart 15 mars
Universitetslärarutbildning 2 Digitala kompetenser för undervisning Online Sv Kursstart 18 januari
Universitetslärarutbildning 2 (UL2) för lärare inom det Humanvetenskapliga området   Sv

Ges på engelska VT22

Universitetslärarutbildning 2 Juridik   Sv

Ingen kursstart VT22

Läs om kursen HT21 här

Universitetslärarutbildning 2 Kompetensutveckling för lärarutbildare   Sv

Ingen kursstart VT22

Läs mer om kursen här

       
Universitetslärarutbildning 3 för lärare inom det naturvetenskapliga området Onl/Camp Eng/Sv Kursstart 1 februari
Universitetslärarutbildning 3 För lärare inom det humanvetenskapliga området Onl/Camp Sv Kursstart 16 februari

Fördjupningskurser

     

Open Networked Learning

Onl/Camp Eng Ingen studiegrupp vid SU VT22
Pedagogiskt ledarskap Onl/Camp Sv

Kursstart 18 januari

Relationskompetens i undervisningen

  Sv

Ingen kursstart VT22

Läs mer om kursen här

Forskarhandledning

     
Research supervision — theory and practice Online Eng Kursstart 20 januari
Forskarhandledning i teori och praktik Campus Sv Kursstart 6 april

Övriga

     

Pedagogiskt skrivprojekt / Documenting Your Educational Development Project

Online Sv/Eng

Ges löpande (självstudier)

Self-guided course

Reglering av högre utbildning / Rules and regulations in higher education Online Sv/Eng

Ges löpande (webb-baserad självstudiekurs)

Self-guided course