KURSER HÖSTEN 2022

PLATS SPRÅK START

Nybörjarkurser

     
Introduktion till undervisning Hum/Sam (För lärare inom det humanvetenskapliga området) Campus Sv/Eng 10 oktober
Introduktion till undervisning Nat (För lärare inom det naturvetenskapliga området) Campus Sv/Eng 6 september
Introduction to Teaching Biology Campus Engelska 17 oktober

Baskurser

     
Universitetslärarutbildning 1 Campus/ online Svenska 29 augusti
Professional development course 1: Teaching and Learning Online Engelska 25 oktober

Professional development course 1: Teaching and Learning, Hybrid

  Engelska

Ingen kursstart HT22

Läs mer om kursen

Fortsättningskurser

     
Universitetslärarutbildning 2 för lärare inom naturvetenskapliga området Campus Sv/Eng

27 september

Universitetslärarutbildning 2 (UL2) för lärare inom det Humanvetenskapliga området   Svenska

Ges HT22 enbart på

engelska

Professional development course 2: Teaching and Learning in the Human Science Academic Area Campus Engelska 1 september
Universitetslärarutbildning 2 Kompetensutveckling för lärarutbildare   Svenska

Ingen kursstart

Läs mer om kursen

Universitetslärarutbildning 2 Digitala kompetenser för undervisning Online Svenska 20 september
Universitetslärarutbildning 2 Juridik Campus Svenska 10 november
       
Universitetslärarutbildning 3  för lärare inom det naturvetenskapliga området   Sv/Eng

Ingen kursstart

Läs mer om kursen

Universitetslärarutbildning 3 För lärare inom det humanvetenskapliga området   Svenska

Ingen kursstart

Läs mer om pågående kurs

Fördjupningskurser

     

Open Networked Learning

Kurspresentation på svenska: Öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer

Online Engelska

Ny kurstart under HT22. Datum och mer information kommer.

Videoproduktion för lärare Campus/ Online Svenska 19 sepember
Pedagogiskt ledarskap   Svenska

Ingen kursstart HT22

Läs mer om pågående kurs

Relationskompetens i undervisningen

  Svenska

Ingen kursstart

Läs mer om kursen

Pedagogiskt skrivprojekt / Documenting Your Educational Development Project

Online Sv/Eng

Ges löpande (självstudier)

Self-guided course

Forskarhandledning

     
Research supervision — theory and practice Campus Engelska 4 oktober
Forskarhandledning i teori och praktik Online Svenska 14 september

Övriga kurser

     

För dessa kurser gör inga motsvarande HP bedömningar

     
Reglering av högre utbildning / Rules and regulations in higher education Online Sv/Eng

Ges löpande (webbaserad självstudiekurs)

Self-guided course

Vässa din presentationsteknik — självstudiematerial Online Svenska Webbaserad resurs på CeUL-torget i Athena
Introduktion till Inspera — självstudiekurs (obligatorisk för dig som ska arbeta i examinationsverktyget Inspera) Online Sv/Eng Webbaserad självstudiekurs/Self-guided course online