Matematikintroduktionen består av 8 föreläsningar och ges på svenska. Detta är en inte obligatorisk men varmt rekommenderad föresläsningsserie.Se pdf-fil längst ned på denna sida för föreläsningsschema, föreläsningarna syns även på TimeEdit-scheman för kurserna Intermediate Micro och Intermediate Macro.

I föreläsningarna behandlas de för nationalekonomin viktigaste delarna av gymnasiematematiken: funktioner med en variabel, funktioner med två eller flera variabler, derivata, partialderivata, optimering och optimering under bivillkor.

Rekommenderad litteratur är Jonas Månsson, Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 2013. För den som vill ha ett mer omfattande material rekommenderas Knut Sydsaeters bok Matematisk analys för ekonomer, SHL Statistisk Analys AB 1987, eller Knut Sydsaeter och Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Pearson 2012. Även Mathematical/Calculus Appendix i kurslitteraturen för Intermediate Microeconomics är användbara.