Andreas Madestams, Anna Tompsetts och Solomon Hsiangs program: ”Att mäta nationers välstånd. En studie av långsiktig ekonomisk tillväxt med hjälp av historiska flygbilder” får 52 880 000 kr.
 

Andreas Madestam, Associate professor
Andreas Madestam

 

 

 

 

 

 

Om Andreas

 


 

Anna Tompsett, Assistant professor
Anna Tompsett

 

 

 

 

 

 

Om Anna

 

 

 

Solomon Hsiang från UC Berkeley.

Om programmet.