Under sommar och semesterperiod har vi lägre bemanning än normalt. Vi hänvisar under denna tid i första hand till vår gemensamma mailadress info@ne.su.se. Om du behöver komma i kontakt med någon kursadministratör är det följande personer inom kursadministrationen som är i tjänst respektive vecka:

  • vecka 28 (6-12/7): Galara Eriksson, Erika Höghede, Anne Jensen, Anders Fogelberg
  • vecka 29 (13-19/7): Karin Blomqvist, Erika Höghede (må, tis), Anne Jensen
  • vecka 30 (20-26/7): Karin Blomqvist, Galara Eriksson
  • vecka 31 (27/7-2/8): Karin Blomqvist
  • vecka 32 (3-9/8): Åsa von Bahr, Karin Blomqvist, Galara Eriksson, Marit Fahlén, Cecilia von Mentzingen (on-fre)
  • vecka 33 (10-16/8): Tanja Appelberg, Åsa von Bahr, Galara Eriksson, Marit Fahlén, Anne Jensen, Cecilia von Mentzingen (on-fre)

Beslut om hur undervisningen kommer bedrivas för varje enskild kurs kommer att fattas senast den 20 augusti. Information läggs då ut på hemsida samt Athenasida för respektive kurs.