All undervisning ges digitalt på distans. Vid undervisning som sker via Zoom och live är det viktigt att studenter deltar med kameran påslagen. Det ökar koncentrationen och gör att undervisningen mer liknar undervisning i sal.

Alla duggor och salstentamina ersätts med digital hemtentamen (ordinarie och omtentamen).
För kandidat- respektive masteruppsatser kommer uppsatsseminarier genomföras digitalt med närvaro av försvarande författare, opponent och ordförande vid respektive seminarium. Krav på närvaro vid andra uppsatsseminarier gäller inte (studenter rekommenderas att delta även vid andra uppsatsseminarier).

Alla tentamina eller omtentamina, som ersätts med digital hemtentamen, och är schemalagda på en lördag eller söndag kan komma att flyttas till närmast möjliga helgfria vardag.

Vad som gäller för respektive kurs kommer att meddelas på kursplatsen på Athena.