I boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? tas ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden. Boken analyserar utbildningens, arbetsmarknadsprogrammens, anställningsformernas och lönernas betydelse.

 

Seminarium och lansering torsdag den 6 december.

 

 

 

 

Centrala frågor är:

  • Vad kan skola och vuxenutbildning göra?
  • Vilka arbetsmarknadsprogram fungerar bäst för utrikes födda?
  • Är visstidsanställningar en väg in på arbetsmarknaden eller en återvändsgränd?
  • Vilka är effekterna av minimilöner och lönespridning?
  • Behövs nya typer av enkla men också lägre betalda jobb?