Vid institutionen finns olika styrdokument som ska ge verksamheten stöd i arbetet med dessa frågor.

Institutionens RALV består f.n. av följande ledamöter:

 

Sten Nyberg, prefekt

Anders Fogelberg, bitr adm chef

Ceclilia von Mentzingen, skyddsombud

Jonas Vlachos, skyddsombud

Paul Klein, jämställdhetsrepresentant

Jonas Häckner, miljörepresentant

Roza Khoban, doktorandrepresentant

Jon Olofsson, doktorandrepresentant (suppleant)

VAKANT, studentrepresentant

VAKANT, studentrepresentant (suppleant)