Institutionsstyrelsen fattar beslut om användningen av institutionens resurser, organisationen av arbetet vid institutionen, planer för utbildningen, riktlinjer för anordnande av undervisning och prov m m.

Prefekten Professor Sten Nyberg leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen vid institutionen. Detta görs tillsammans med stf prefekt Anna Seim, studierektor för grundutbildningen och Master programme in Economics Adam Jacobsson, studierektor för forskarutbildningen Ann-Sofie Kolm samt administrativ chef Ulrika Almquist.

Institutionsstyrelsen har följande ledamöter för mandatperioden 2021-2023:

Ordinarie:

 • Sten Nyberg, ordförande, prefekt
 • Anna Seim, stf prefekt
 • Karolina Ekholm, lärare
 • Johannes Haushofer, lärare
 • Paul Klein, lärare
 • Michael Lundholm, lärare
 • Mikael Priks, lärare
 • Roine Vestman, lärare
 • Ulrika Almquist, TA-representant
 • Cecilia von Mentzingen, TA-representant
 • Jens Wikström, studeranderepresentant, doktorand
 • Lucas Piña, studeranderepresentant
 • Leo Sokolow Romin, studeranderepresentant

Suppleanter:

 • Annika Alexius, lärare
 • Mahmood Arai, lärare
 • Rikard Forslid, lärare
 • Andreas Madestam, lärare
 • Jonas Vlachos, lärare
 • Audrone Mozuraitiene, TA-representant
 • VAKANT, TA-representant
 • Ulrika Ahrsjö, studeranderepresentant, doktorand
 • VAKANT, studeranderepresentant

 • VAKANT, studeranderepresentant