Forskningen vid nationalekonomiska institutionen bedrivs främst inom följande områden:

  • arbetsmarknadsekonomi
  • finansiell ekonomi
  • internationell handel
  • makroekonomi
  • mikroekonomi
  • offentlig ekonomi
  • politisk ekonomi
  • utvecklingsekonomi.

Se vår engelska sida för mer information.