Intervjuer med tidigare studenter.

Nationalekonomistudier ger utmärkta möjligheter till karriär inom bank- och
finans, offentliga förvaltning, utrednings- och forskningsinstitut, media och andra områden. Detta framgår av Nationalekonomiska institutionens senaste alumniundersökning, där vi frågat de som blivit kandidat eller master hos oss de senaste tre åren vad de arbetar med och vad studierna gett dem. Några kommentarer från alumnerna om vår utbildning:
 

”Framförallt i en bredare bemärkelse har utbildningen gett ett tänk som har varit mycket nyttigt i det praktiska problemlösandet som man ställts inför.”

”Mycket bra grund för att förstå statliga processer och framförallt politiska överväganden och budgetarbete.”

”Presentationsteknik och övningar. Empiriska metoder, skrivande och sammanställande av egna forskningsprojekt.”

”De valbara kurserna var väldigt värdefulla då de gav möjlighet att välja egen inriktning och specialisera sig mer.”

”Duktiga lärare vid seminarier i kombination med ämnets tydliga analytiska ramverk, har hjälpt en när man funderar över olika frågeställningar.”

”Mycket bra kombination (NE-Mat-Mat stat). Väldigt unik samt eftertraktad på arbetsmarknaden.”
 

Läs mer om våra utbildningar på grundnivå och master.