Erasmus

Som student på Nationalekonomiska institutionen har du via Erasmusprogrammet möjlighet att söka en plats som utbytesstudent på något av våra samarbetsuniversitet i Europa. Att förlägga en del av sin studietid utomlands har många fördelar. Du förbättrar dina språkkunskaper, får nya vänner och kontakter och du lever och lär i en annorlunda kultur - samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i nationalekonomi och skaffar internationell erfarenhet att berika din cv med.

Att resa via ett utbytesavtal innebär också att du slipper betala kursavgifter i värdlandet, samt att du kan ansöka om ett Erasmusstipendium.


Stockholms universitets centrala utbytesavtal

Utöver Nationalekonomiska institutionens utbytesavtal, har också Stockholms universitet centrala avtal med universitet i hela världen som du kan söka till.

Mer information och ansökningshandlingar till dessa utbyten får du från Sektionen för internationell mobilitet . Om du väljer att söka en av dessa platser måste du dock konsultera nationalekonomiska institutionens studievägledare innan avfärd för att diskutera möjligheten att tillgodoräkna dina poäng från utlandsstudierna vid hemkomst och skriva ett Learning Agreement. Notera också att ansökningdatum skiljer sig från Nationalekonomiska institutionens.


Att åka som Erasmusstudent via Nationalekonomiska Institutionen