Har du frågor angående examen ska du kontakta examensgruppen på Studentavdelningen. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Filosofie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde

Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom nationalekonomi (inklusive en kandidatuppsats om minst 15 hp). Omfattningen av kurser på avancerad nivå är begränsad till högst 30 hp.

Ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde

Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom nationalekonomi (inklusive en kandidatuppsats om minst 15 hp) samt minst 30 hp inom företagsekonomi. Omfattningen av kurser på avancerad nivå är begränsad till högst 30 hp.

Politices kandidatexamenmed nationalekonomi som huvudområde

Politices kandidatexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom nationalekonomi (inklusive en kandidatuppsats om minst 15 hp) samt minst 60 hp inom statsvetenskap. Omfattningen av kurser på avancerad nivå är begränsad till högst 30 hp.

Filosofie/ekonomie masterexamen med nationalekonomi som huvudområde

Filosofie/ekonomie masterexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 97,5 hp med fördjupning inom nationalekonomi (inklusive en masteruppsats om minst 30 hp). Omfattningen av kurser på grundnivå är begränsad till högst 22,5 hp.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Filosofie/ekonomie masterexamen med ekonometri som huvudområde

Filosofie/ekonomie masterexamen i ekonometri uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 67,5 hp med fördjupning inom ekonometri (inklusive en masteruppsats om minst 30 hp). Omfattningen av kurser på grundnivå är begränsad till högst 22,5 hp.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.