Den avancerade nivån omfattar två år och leder till masterexamen. För masterexamen krävs minst 120 högskolepoäng inklusive ett examensarbete/specialarbete om minst 30 högskolepoäng. För att vara behörig till masterprogrammet i Nationalekonomi krävs att man fullgjort fordringarna för kandidatexamen. För särskild behörighet till masterprogrammet i Nationalekonomi (Master's Programme in Economics) krävs att du i din kandidatexamen har minst 60 hp i nationalekonomi.

För mer information om vårt masterprogram (på engelska):

 Masterprogrammet i nationalekonomi