Bok

Upplaga VT20

Krugman, Paul, R. och Wells, Robin, Microeconomics, Palgrave Macmillan.

Senaste upplaga

Häckner, J., Jacobsson, A. och Muren, A. (red.) Tillämpad mikroekonomi, Studentlitteratur. Senaste upplaga