För kandidatexamen krävs 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i huvudområdet inklusive ett examensarbete/specialarbete på 15 högskolepoäng. Huvudområdet kan innefatta kurser i andra ämnen som ligger nära huvudämnet.

Studenter i nationalekonomi kan välja att läsa kurser i block om 30 hp enbart på Nationalekonomi I, eller att läsa en eller flera valfria kurser om 7,5 - 15 hp på Nationalekonomi I (kvällskurs), II och III.

Aktuell kursinformation:

Nationalekonomi I

 

Nationalekonomi II/III

 

FAQ - De vanligaste frågorna, Nationalekonomi I