Tentand ska uppvisa godkänd legitimation för tentamensvakt. Den som inte uppvisar giltig legitimation får inte tentera och kommer att avvisas från skrivsalen. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under förutsättning att identitetshandlingen inte måste översättas för att tentanden ska kunna identifieras.


Den som inför ett tentamenstillfälle har förlorat sin legitimation till följd av t ex stöld måste uppsöka tentamensadministratören senast arbetsdagen före tentamen. Vid detta tillfälle skall polisanmälan som styrker förlust av legitimation uppvisas. Tentamen rättas först när studenten visat ny legitimation för tentamensadministratören. Observera att detta endast gäller förlorad, inte glömd, legitimation.