• Studenter på samtliga kurser ska anmäla sig till tentamen och duggor via: https://www.student.ladok.se 
  Som oanmäld kan du alltså inte skriva tentamen eller dugga. Notera att inget bekräftelsemejl/notis skickas ut när du anmäler dig på Ladok, varför det är viktigt att du själv kontrollerar att din anmälan har blivit registrerad på ditt Ladok-konto.
   
 • Anmälningsperioden är i normalfallet senast 10 dagar före examinationsdatum. Vad som gäller för just din tenta kan du hitta på https://www.student.ladok.se. Efter sista anmälningsdatum tas inga fler anmälningar emot.
   
 • För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad eller ha varit registrerad en tidigare termin på den kurs där tentamen går innevarande termin, samt ha aktiverat sitt studentkonto. 
   
 • Studenter som har läst tidigare terminer kan behöva omregistrera sig för att kunna anmäla sig till tentamen. Omregistrering sker hos kursadministratören för den nivå det gäller.
   
 • Studenter som inte kan anmäla sig via studentportalen måste kontakta tentamensadministratören senast två veckor före tentamensdatum.
   
 • Information till Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd
  Här finns information som vänder sig till studenter vid Nationalekonomiska institutionen som har lämnat in intyg om rekommendation om anpassning i studiesituationen.