OBS! För att få skriva tentamen måste du anmäla dig i tid. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se. Som oanmäld kan du alltså inte skriva tentamen, varför det är viktigt att du kontrollerar att din anmälan har blivit registrerad i Ladok.

Examinationsanmälan

Regler för skriftlig examination

Övriga Examinationsregler


Examinationsschema

Notera att schemat kan komma att ändras under terminens gång. Scheman visas i TimeEdit. Uppdatering 15/3: samtliga våra salstentamina är inställda fram till och med den 31 augusti, vi kommer att erbjuda tentor och duggor som hemtenta istället. Se aktuell Athena-sajt för mer och aktuell information. 

Vårterminen 2020

Behov av särskilt pedagogiskt stöd vid tentamina/duggor

På den här sidan finns viktig information för dig som har behov av särskilt pedagogiskt stöd vid examination. Tänk på att detta är de stöd och rekommendationer som vi kan ge och att det kan skilja sig åt från andra institutioner.