Så fort du har fått dina betygsmeriter från värduniversitetet ska du fylla i blanketten Tillgodoräknande av utbytesstudier (149 Kb) och lämna in till ansvarig studievägledare vid institutionen för att få dina poäng tillgodoräknande och registrerade i Ladok. Ett ärende om tillgodoräknade tar normalt sett 2-5 veckor.

OBS! Huvudregeln är att du ska kunna tillgodoräkna dig dina utländska poäng vid hemkomst. Notera att betygen aldrig tillgodoräknas som annat än godkänd kurs.