• Du ska vara student på Stockholms universitet vid ansökningstillfället
  • Du får inte tidigare ha fått en utbytesplats inom Erasmus. Vid urvalet prioriteras studenter som inte redan har varit på ett studentutbyte via de centrala bilaterala studentutbytena eller via Nordplus/Nordlys
  • Du ska ha minst 60 högskolepoäng vid universitet eller högskola vid ansökningstillfället
  • Du ska ha minst 30 högskolepoäng i nationalekonomi vid ansökningstillfället, betygen på dessa får inte understiga D
  • Vissa partneruniversitet kan ha ytterligare förkunskapskrav
  • Vid antagningen tar vi även hänsyn till kvalitet och kvantitet på tidigare högskolestudier, speciellt i nationalekonomi och angränsande ämnen
  • Kurserna du vill läsa utomlands ska kunna ingå i din examen vid Stockholms universitet
  • Du ska ha goda kunskaper i det språk som studierna ska bedrivas på. Med ansökan ska du dessutom lämna in en skriftlig motivering på en A4-sida på engelska varför du vill läsa utomlands