DSV's interna information har flyttat till nya Medarbetarwebben på adress https://internt.dsv.su.se.

DSV's internal information has been moved to the new staff web "Medarbetarwebben" at https://internt.dsv.su.se.