Vid terminsstart och registreringsperiod kan det ta ett par dagar att få svar på din fråga. Du får ett autosvar med ärendenummer och vi hjälper dig så snart det är möjligt.

Om du inte hittar din fråga i listan nedan kan du hoppa ner till kontaktadresser här.

Vem ska jag kontakta med min fråga?

 

Sökande student

Jag har frågor om:

Ansökan till program eller kurser
Information om program eller kurser

Kandidatprogram – Kontakta studievägledningen (svl), kandidat
Master- eller magisterprogram – prospectivestudent@dsv.su.se

Information om ansökan till master- eller magisterprogram på DSV
Application to Master's Programmes at DSV

Studera med funktionsnedsättning
Information om studentstöd

 

Student vid DSV

Jag har frågor om:

Registrering/omregistrering, betygsrapportering, mitt schema, kommer inte åt min kurs, behöver uppdatera mitt personnr
Kontakta Studentexpeditionen

Passerkort
Information om passerkort

Tentor
Information om tentor

Intyg Resultatintyg, registreringsintyg kan du skriva ut själv i Ladok.
Intyg till A-kassan, CSN, Migrationsverket etc. Kontakta Studentexpeditionen

Universitetskonto
Information om Universitetskonto

Kursval och byte av kurs
Kandidatstudent - Kontakta studievägledningen (svl), kandidat
Master- eller magisterstudent - Kontakta studievägledningen, master
Utbytesstudent – Kontakta Internationell koordiator

Studera med funktionsnedsättning
Information om studentstöd

Examensarbete
Information om examensarbete
Kontakt: thesissupport@dsv.su.se

Praktik
Information om praktik

Göra uppehåll i studier
Information och ansökan
Kandidatstudent - kontakta studievägledningen (svl), kandidat
Master- eller magisterstudent – kontakta studievägledningen, master

Avbryta studier
Information och anmälan
Kontakt: studentexpeditionen

Tillgodoräkning av kurs
Information om tillgodoräkning
Kandidatstudent - kontakta studievägledningen (svl), kandidat
Master- eller magisterstudent – kontakta studievägledningen, master
Är du utbytesstudent – kontakta Internationell koordiator

Återuppta studier efter uppehåll
Kandidatstudent - kontakta studievägledningen (svl), kandidat
Master- eller magisterstudent – kontakta studievägledningen, master

Utbytesstudier
Kontakta Internationell koordinator

 

Kontaktuppgifter, mottagnings- och telefontider

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen hjälper till med följande: Registrering av studenter vid DSV, Betygsrapportering, Intyg av betyg och registrering, Beställning av egna färdigtryckta uppsatser mm.
E-post: studexp@dsv.su.se
Mottagnings- och telefontider

Studievägledningen (svl), kandidat

Studievägledningen hjälper dig med frågor om din utbildning, din utbildningssituation samt ger information till dig som funderar på att söka en kurs eller ett kandidatprogram på DSV.
Vi hjälper även dig som är kandidatstudent på DSV med frågor om bland annat: examen, tillgodoräkning av poäng, studieuppehåll, regler för uppflyttning till nästa kurs/termin.
E-post: svl@dsv.su.se
Mottagnings- och telefontider

Studievägledningen, master

Vi hjälper dig som är master- eller magisterstudent med frågor om bland annat: examen, tillgodoräkning av poäng, studieuppehåll, regler för uppflyttning till nästa kurs/termin.
E-post: master@dsv.su.se
Mottagnings- och telefontider

Om du är intresserad av att söka till något av våra master- och magisterprogram på DSV eller tex. har frågor om hur och var du ansöker så kontaktar du: prospectivestudent@dsv.su.se

Utbytesstudier

DSVs internationella koordinator hjälper till med allt som rör utbytesstudier.
E-post utresande utbytesstudenter: exchange-out@dsv.su.se
Mottagningstider

Kommunikation och press

Kommunikationsansvarig för utbildning
Carina Bergholm
E-post: carina@dsv.su.se

DSV Helpdesk, IT- och tekniskt support

E-post: helpdesk@dsv.su.se
Besöksadress: Nodhuset plan 3 hiss A, Borgarfjordsgatan 12, Kista
Telefon: 08-16 16 48
Information om öppettider

Mer support

iLearn: ilearnsupport@dsv.su.se
DSV play: playsupport@dsv.su.se
Open: opensupport@dsv.su.se
Examensarbete och SciPro: thesissupport@dsv.su.se