Vad måste du göra?

Registreringen öppnar 7 januari, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 27 januari. Registreringen består av 2 steg:

  • Steg 1: Börja med att aktivera ditt universitetskonto på aktivera
  • Steg 2: Sedan registrerar du dig med hjälp av universitetskontot här: Registrering

Är du antagen med villkor?

För att registrera dig behöver vi först se att du är behörig. Se Villkorligt antagen

Hur sätter du igång med dina studier?

Kursen ges på en egen läroplattform. Först vid kursstart 20 januari kommer du att kunna påbörja kursen.

  • Använd ditt universitetskonto för att logga in på läroplattformen. Länken till läroplattformen hittar du i informationsbrevet du fått via epost.

För mer information om din utbildning:

Kursinformation - Programering för internet

Välkommen!

Kontakt:

Frågor om universitetskonto: Serviceportalen

Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se, tel: 08 16 16 40
Öppettider studentexpeditionen

Frågor om villkor: svl@dsv.su.se, tel: 08 16 16 35
Öppettider studievägledningen

Frågor om läroplattformen: pierre@dsv.su.se