Under 2019 erbjuder forskarskolan två fakultetsövergripande kurser på teman kring miljö, klimat och hållbarhet för doktorander och postdoktorander på SU och andra lärosäten. Genom dessa kurser bidrar forskarskolan inte bara till att stärka SU:s miljöforskning och forskarutbildning, utan utgör även en viktig mötespunkt doktorander, postdoktorer och lärare som arbetar med miljöfrågor vid olika institutioner.

Kurser under 2019

Science and Politics in Global and Environmental Governance

Projektmedlemmar

Örjan Bodin, Stockholm Resilience Center

Nina Kirchner, Bolin center

Hans-Christen Hansson, ACES

Maria-Therese Gustafsson, Statsvetenskapliga institutionen

Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga institutionen

Aysem Mert, Statsvetenskapliga institutionen

Naghmeh Nasiritousi, Statsvetenskapliga institutionen

Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen