För att klara temperaturmålen under Parisavtalet behöver länder avsevärt öka sina ambitioner. Det här projektet bidrar till forskningsfronten genom att undersöka huruvida en koalition av framåtsträvande aktörer kan utvecklas till en effektiv klimatklubb.

Carbon Neutrality Coalition är en koalition av länder och större städer som har kommit överens om att utveckla mycket ambitiösa klimatstrategier för att uppfylla målet att bli fossilfria. Projektet kommer att kartlägga klimatplanerna för koalitionens medlemmar, undersöka de potentiella politiska och ekonomiska effekterna av den energiomställning som klimatstrategiernas genomförande innebär, samt undersöka huruvida en klimatklubb kan påskynda omställningen.

Forskningen utgår från statsvetenskap, från omställningsstudier, och mer specifikt från nobelpristagaren och ekonomen Nordhaus tankegångar om klimatklubbar. En central del i projektet är att kommunicera resultaten på ett sätt som kan generera stärkta samarbeten mot fossilfrihet.

Läs mer om projektet här


Contact:

Naghmeh Nasiritousi