Global och regional styrning är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Det omfattar cirka 20 juniora och seniora forskare vid Statsvetenskapliga institutionen. Gruppen är väletablerad som en ledande nationell och internationell forskningsmiljö inom globala och regionala styrformer.

Tematiskt tar sig forskarna i gruppen an ämnen som drivkrafterna bakom, formerna för och konsekvenserna av global och regional styrning, inklusive frågor om makt, demokrati, legitimitet och effektivitet. Empiriskt spänner gruppens forskning över många olika politikområden, däribland handel, finans, säkerhet, mänskliga rättigheter, miljöpolitik och regional integration. Metodologiskt utmärks gruppen av sin komparativa inriktning, sitt bidrag till både positiv och normativ forskning, och sin kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Forskningen inom området finansieras i stor utsträckning av externa anslag från bl.a. European Research Council, Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Formas, and NordForsk.

 

Kontaktpersoner:

Professor Ulrika Mörth, ulrika.morth@statsvet.su.se och Professor Jonas Tallberg, jonas.tallberg@statsvet.su.se.