Ludvig Beckman

Recent publications by Ludvig Beckman

Författare Titel År
Ludvig Beckman
All makt åt folket : Om en bortglömd idé 2021
Ludvig Beckman
Is weak popular sovereingty possible? 2021
Ludvig Beckman
Popular sovereignty facing the deep state : The rule of recognition and the powers of the people 2019
Ludvig Beckman
Democracy 2022
Ludvig Beckman, Kirsty Gover, Ulf Mörkenstam
The popular sovereignty of Indigenous peoples : a challenge in multi-people states 2022
Aron Maltais, Jonas Hultin Rosenberg, Ludvig Beckman
The Demos and Its Critics 2019
Ludvig Beckman
Deciding the demos : three conceptions of democratic legitimacy 2017
Ludvig Beckman
Rösträttsåldern och demokratinsavgränsningsproblem 2018
Ludvig Beckman
Fri åsiktsbildning och yttrandefrihet som individuell rättighet 2018
Ludvig Beckman
Democratic legitimacy does not require constitutional referendum : On ‘the constitution’ in theories of constituent power 2018
Ludvig Beckman
Children and the right to vote 2018
Ludvig Beckman
Personhood and legal status : Reflections on the democratic rights of corporations 2018
Ludvig Beckman, Jonas Hultin Rosenberg
Freedom as Non-domination and Democratic Inclusion 2017
Ludvig Beckman
Legal Power and the Right to Vote : Does the Right to Vote Confer Power? 2017
Ludvig Beckman
Is there a Moral Right to Vote? 2017
Ludvig Beckman
Power and future people’s freedom : intergenerational domination, climate change, and constitutionalism 2016
Ludvig Beckman
Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet 2016
Ludvig Beckman, Fredrik Uggla
An Ombudsman for Future Generations : Legitimate and Effective? 2016
Ludvig Beckman, Ulf Mörkenstam, Jouni Reinikainen
Popular Sovereignty, Globalization and Political Rights 2016

Politisk teori 2017
Ludvig Beckman
Political Representation of Future Generations and Collective Responsibility 2015
Ludvig Beckman
Folket i demokratin 2015
Ludvig Beckman
Climate Change Duties and the Human Right to Democracy 2015
Ludvig Beckman
The Subjects of Collectively Binding Decisions : Democratic Inclusion and Extraterritorial Law 2014
Ludvig Beckman
Must democratic rights serve the rights-bearer? The right to vote of people with severe cognitive impairments 2014
Ludvig Beckman
The Accuracy of Electoral Regulations : The Case of the Right to Vote by People with Cognitive Impairments 2014
Ludvig Beckman
The Right to Democracy and the Human Right to Vote : The Instrumental Argument Rejected 2015
Ludvig Beckman
Democracy and future generations. Should the unborn have a voice? 2013
Ludvig Beckman
Irregular migration and democracy : the case for inclusion 2012
Ludvig Beckman
Global diffusion and the role of courts in shaping the human right to vote 2013
Ludvig Beckman
Is Residence Special? Democracy in the Age of Migration and Human Mobility 2013
Ludvig Beckman, Eva Erman
Territories of Citizenship : Introduction 2013

Territories of Citizenship 2012
Ludvig Beckman
Democracy, national responsibility and climate change justice 2012
Ludvig Beckman
Democratization and inclusion 2011
Ludvig Beckman
Den rimliga integrationen 2011
Ludvig Beckman, Ulf Mörkenstam
Vad kan politiska teoretiker som någon har det minsta nytta av? : Om normativ politisk teori och politisk praktik 2010
Ludvig Beckman
De 'kunnige' och 'erfarne' statsråden? Demokratin och kravet på politisk kompetens 2010
Ludvig Beckman, Carina Ljungwald
Idéanalys 2011

Politisk teori 2009

Texter i samtida politisk teori 2009
Ludvig Beckman
Demokratipolitikens metoder : Insatser för ett ökat valdeltagande – en kunskapsöversikt 2010
Ludvig Beckman
Jämlikhet 2009
Ludvig Beckman
The Frontiers of Democracy : The Right to Vote and its Limits 2009
Ludvig Beckman
Democratic Inclusion, Law, and Causes 2008
Ludvig Beckman
2008. Do global climate change and the interest of future generations have implications for democracy? 2008
Ludvig Beckman
Public Justifiability and Children 2008
Ludvig Beckman
Who should vote? Conceptualizing universal suffrage in studies of democracy 2008
Ludvig Beckman
Genteknik och personlig integritet 2007
Ludvig Beckman
Demokratins innersta väsen undlfyr forskarna 2007

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor