Maria Jansson

Recent publications by Maria Jansson

Författare Titel År
Maria Jansson, Frantzeska Papadopoulou, Ingrid Stigsdotter,
et al.
Studying women in Swedish film production : Methodological considerations 2020
Maria Jansson
The quality of gender equality : gender quotas and Swedish film governance 2016
Maria Jansson
An economy of protection : agency, responsibility and the criminalization of HIV 2018
Maria Jansson
Gender equality in Swedish film policy : Radical interpretations and ‘unruly’ women 2017
Maria Jansson
Gustafsson, Sofie, 2016. Medborgarskapande på olika villkor. Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan. Lund: Statsvetenskapliga institutionen 2018
Maud Eduards, Maria Jansson
Introduktion till internationella relationer 2018
Lenita Freidenvall, Maria Jansson
Introduktion 2018
Maria Carbin, Maria Jansson
Introduktion till politisk teori 2018
Maria Jansson
Hälsa och kön på den internationella dagordningen 2018

Politik och kön : Feministiska perspektiv på statsvetenskap 2018
Maria Jansson
The logic of protection : narratives of HIV/AIDS in the UN Security Council 2016
Maria Jansson, Maud Eduards
The politics of gender in the UN Security Council resolutions on women, peace and security 2016
Ragnhild Nilsson, Maria Jansson, Stefan Dahlberg
Kön och politik i sametingsvalet 2013 2018
Maria Jansson
Rosalind Boyd (ed.), The Search for Lasting Peace: Critical Perspectives on Gender-Responsive Human Security, Ashgate, 2015; 202 pp.: ISBN 9781472420961 2016
Maria Jansson
Politik, makt och kön 2016
Maria Jansson, Katarina Bivald
Distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen : En studie av svensk filmpolitik 2016
Maria Wendt, Maria Jansson
Pedagogik och politik : en introduktion 2015
Hans Agné, Maria Jansson, Sofia Näsström
Tiggarna en ödesfråga för EU 2017
Linda Murstedt, Maria Jansson, Maria Wendt,
et al.
Liberal liability : Understanding Students’ Conceptions of Gender Structures 2014
Maria Jansson, Katarina Bivald
En riktig snyftare : Om distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen 2013
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Common-Sense Notions of “Nation" : A Challenge for Teaching 2013
Maria Jansson
Könspolitik, rättigheter och amning 2016
Maria Jansson, Maud Eduards
Disarming the peace process : a feminist approach to gender and security 2013
Cecilia Åse, Maria Jansson, Maria Wendt
Tre nyanser av Sverige 2014

Politik och kritik : En feministisk guide till statsvetenskap 2013
Maria Jansson
The fast track : Om vägar till jämställdhet inom filmbranschen 2011
Maria Jansson
Stater och status : om amningens kategorier och geografier 2011
Maria Jansson
Introduktion till internationell politik 2011
Maria Jansson
Introduktion till politisk teori 2011
Maria Jansson, Lenita Freidenvall
Spegel, spegel... : en introduktion till studiet av politik och kön 2011
Cecilia Åse, Maria Jansson, Maria Wendt
Hårda bud : manifest för en levd statsvetenskap 2014
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Klasslös i bersån : Ett minnesarbete om skapandet av nationell harmoni 2010
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Den nationella väven - introduktion 2010

Den nationella väven : Feministiska analyser 2010
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Teaching Political Science through Memory Work 2009

Tretton texter i politisk teori 2009
Maria Jansson
Feeding children and protecting women : The emergence of breastfeeding as an international concern 2009
Maria Jansson
Strategies to separate motherhood from work 2008
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Memory Work Reconsidered 2008
Maria Jansson
Taking care of the public/private split : Strategies to separate motherhood from work 2016
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Kön och nation i vardag och vetenskap 2008
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Ett ögonblick (utanför ordningen) : Om minnesarbete i undervisningssituationer 2008
Maria Jansson, Maria Wendt
"Heja Uffe!" : Så legitimeras mäns överordning 2008
Maria Jansson
Livets dubbla vedermödor : Om moderskap och arbete 2011

Elva texter i politisk teori. 2009
Maria Jansson
Kunskapens straff 2009
Maria Jansson
Mäns rättvisa och kvinnors underordning 2009

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor