Tommy Möller

Kontaktuppgifter

Forskningsområden

Svenska politiska partier, politiskt ledarskap, svensk politisk historia.

Senaste publikationer

Böcker

Political Party Dynamics and Democracy in Sweden. London: Routledge, 2020.

Svensk politisk historia: Strid och samverkan under tvåhundra år. Fjärde upplagan. Lund Studentlitteratur, 2019.

Efter guldåldern - Om partiernas förändring och vad den innebär för demokratin. Stockholm: Liber, 2018.

Politiskt ledarskap. Andra upplagan. Malmö: Liber, 2016.

En marsch mot avgrunden. Socialdemokratins svarta år. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2013. (Tillsammans med Margit Silberstein).

Artiklar och bokkapitel

"Bertil Ohlin och socialliberalismen", i Kurt Almqvist & PJ Anders Linder (red.), Liberalernas idéer. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2021.

"Spelet om demokratin". Axess 2021, nr. 4.

"Nya skiljelinjer i svensk politik?", i Olof Ehenkrona (red.), Partiernas vägskäl. Ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland. Stockholm: Appell Förlag, 2020.

”Folkomröstningar”, i Mattsson, Ingvar & Olof Petersson (red.). Svensk författningspolitik. Femte upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2019.

"Sweden", i Hartely, Cathy (ed.) Western Europe 2018. London: Routledge.

"Mellan lättnad och besvikelse – om vikten av en berättelse även efter valet", i Nord, Lars, Grusell, Marie, Bolin, Niklas & Kajsa Falasca (red.). Snabbtänkt – reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall: Mittuniversitetet, 2018.

"Social tillit och förtroende" i Josefsson, Eva, Mörkenstam, Ulf, Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (red.). Ett folk, olike valg - Sametingsvalg i Norge och Sverige. Oslo: Gyldelndahl, 2017. (Tillsammans med Ragnhild Nilsson).

”Social  tillit”, i Nilsson, Ragnhild, Dahlberg, Stefan & Ulf Mörkenstam (red.). Sametingsval: Väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 2016. (Tillsammans med Ragnhild Nilsson).

”History”, i Hartley, Cathy (ed.). Western Europe 2015. London: Routledge, 2015.

”Ideologidebatt på sparlåga”, i Almqvist, Kurt & PJ Anders Linder (red.). Från idyll till idéer. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2015.

”The Parliamentary System”, i Pierre, Jon (ed.). Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford University Press, 2015.